Tips og råd til deg som vurderer å parre

Dette kan Avlsrådet hjelpe deg med, om du vurdere å parre tispa di.

Vorstehvalp
Vorstehvalp

Avlsrådet ønsker å involveres dersom du har planer om valpekull. Ta derfor gjerne kontakt med avlsrådet i god tid før forventet løpetid.

Avlsrådet kan komme med råd om aktuelle avlshunder, og hva det kan være viktig å vektlegge i det enkelte tilfellet. Avlsrådet sitter på kunnskap og informasjon, og kan gi råd om blant annet helse og arvbarhet.

Avlsrådets oppgave er å gi råd. Det er du som oppdretter som har ansvar for å ta de endelige valg og vurderinger.

 • Kontakt avlsrådet i god tid (minst 1 måned før forventet løpetid)
 • Send inn skjema «Søknad om (avls)godkjenning» som du finner under «Skjemaer og dokumenter» på Avlsrådets side.
 • «Godkjent parring»: Avlsrådet gir godkjenning dersom vilkårene er tilstede. For å oppnå dette  må begge avlshundene være godkjente avlshunder ved at de oppfyller Avlskriteriene, og kombinasjonen må i tillegg oppfylle kravene til samlet sum av indekser for paringen. Se «Avlskriterier» på avlsrådet side.
 • Godkjenning er gyldig i 6 måneder. Dersom parring ikke finner sted i løpet av 6 mnd. må det søkes på nytt.
 • Tispen må være under 8 år på parringstidspunktet  i henhold  NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Tispen kan heller ikke ha mer enn 5 valpekull. Det er mulig å søke NKK om dispensasjon fra kravene.
 • Det er krav om kjent HD-status på foreldre for å få registrert valper i NKK.
 • For strihåret vorsteher gjelder spesielt: Begge foreldre må være fri for vWD, dette betyr at de må være fritestet gjennom egen blodprøve eller gjennom at begge foreldre er fri. Oppdretter må legge frem slik dokumentasjon eller vise til frie foreldre. (sjekk evt. m/NKK i god tid om avlshundens status)
 • Godkjente parringer vil bli annonsert på nettsiden som godkjent/planlagt parring. Tispeeier må være medlem av NVK, medlemskap skal være betalt før annonsen legges på nettsiden. Pris på annonsering er for tiden kr 300. Dette inkluderer kunngjøring av parring i et nummer av bladet «Fuglehunden»
 • Når avlshunden har fått et visst antall avkom, er det krav om at en viss andel av avkommene skal ha kjent HD-status før en får godkjenning fra NVK for eventuelt nytt kull (se Avlskriteriene).
 • Det anbefales å benytte kjøpekontrakt. Kennelklubbens kontrakt finner du under «Skjemaer og dokumenter».
 • Meld fra til Avlsrådet når valpene er født og opplys om antall valper, kjønn og farge, slik at dette kan skrives inn under annonsen på nettsiden.
 • Veiledende valpepris er for tiden (2019) kr. 16.000 for «godkjent parring», evnt. noe høyere  ved spesielt meritterte foreldre. For andre parringer er veiledende valpepris kr 12.000 – 14.000.
 • For å oppmuntre valpekjøperne til å HD-fotografere hunden sin oppfordrer NVK oppdrettere til å vurdere å  ta et depositum som tilbakebetales til kjøper dersom hunden røntges før den er for eksempel 2 år.

Her kontakter du Avlsrådene for de tre rasene i NVK

Lykke til med avlen!