Trippelprøven 2021 – partilister oppdatert 22.09.21

Trippelprøven 2021 – partilister oppdatert 22.09.21

NVK ønsker velkommen til Trippelprøven og Norsk Derby på Dovrefjell 24.-26. september. ALLE SOM VAR PÅ VENTELISTE 1 PÅ FREDAG HAR FÅTT PLASS (PARTI 7)

Ganske mange har trukket seg fra VK sånn at vi har endel ledige plasser, det er også noen ledige plasser i UK/AK på lørdag og søndag.

Dog web vil være «åpen» frem til torsdag kl 15.00 for de som vil etteranmelde seg.

Partilister oppdatert pr. 22.09 kl 19.00:

Kart over områdene

ALLE SOM VAR PÅ VENTELISTE 1 PÅ FREDAG HAR FÅTT PLASS (PARTI 7)

Vær oppmerksom på at partilistene er foreløpige og kan bli endret.

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift

Krav på refusjon av startkontingent er regulert av prøvereglenes pkt. 1.2. Her fremgår det at
påmeldingsavgiften, fratrukket 25% administrasjonsgebyr, bare betales tilbake hvis:


1. Påmeldingen ikke kan godtas.

2. Ved forfall legitimert ved veterinærattest, egenmelding ved løpetid eller legeattest
for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop.

3. Deltaker på venteliste ikke får plass.


I tillegg:

Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker fra venteliste skriftlig
trekker seg fra listen senest 1 uke før prøven starter. Trekking av hund fra venteliste senere enn
denne frist, berettiger refusjon med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står
på venteliste, har møtt opp ved opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av
kontingent med fradrag av 25% adm.gebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt
opp og fortsatt står på venteliste.

Om Trippelprøven:

Det er NVKs tur til å arrangere Trippelprøven i år. Navnet henspiller på at det er tre raseklubber som roterer på å arrangere denne høyfjellsprøven på Dovrefjell. De tre er Gordonsetterklubben, Irsksetterklubben og NVK.

I tillegg er NVK i år teknisk arrangør for høystatusløpet Norsk Derby 2021 som går samme sted. Mer om Norsk Derby finner du her.

Prøveledelse

Prøveleder Ernst Evensen, mobil 40625685. E-post ernst@fuglejakt.no

Opprop er foran stabburet på Hjerkinn fjellstue hver dag klokka 8, ved stabburet. Det serveres bålkaffe fra klokka 7.30.

Prøvehovedkvarteret er Hjerkinn fjellstue. Der er det sekretariat i underetasjen.

Lørdag kveld er det jegermiddag med trekning av finale.

Opprop Hjerkinn

For deltakelse på prøven kreves det at hundene har sauerenhetsbevis. Dokumentasjon på dette må kunne fremlegges i original under prøven iht. gjeldende regelverk.

Forøvrig må alle deltakere forholde seg til FKFs covid-19-veileder.

Velkommen!

Det er en rekke overnattingstilbud i området rundt Hjerkinn: