Trippelprøven og Norsk Derby 2021

Trippelprøven og Norsk Derby 2021

NVK ønsker velkommen til Trippelprøven og Norsk Derby på Dovrefjell 24.-26. september.

Det er NVK sin tur til å arrangere Trippelprøven dette året. Navnet henspiller på at det er tre raseklubber som roterer på å arrangere denne høyfjellsprøven på Dovrefjell. De tre er Gordonsetterklubben, Irsksetterklubben og Norsk Vorstehhundklubb.

I tillegg er NVK i år teknisk arrangør for høystatusløpet Norsk Derby 2021 som går samme sted i helgen. 22 vorstehere er påmeldt   ND.

Prøvehovedkvarteret er Hjerkinn fjellstue.

Mer om Norsk Derby finner du her og på Fuglehundklubbenes forbunds nettsider Derby.no. Her er påmeldingsfristen utløpt, men de påmeldte hundene, 523 i tallet, har fram til 10. september på å skaffe seg 1. UK som er kvalifiseringskravet.

Trippelprøven

Påmelding til Trippelprøven skjer på NKKs nettsider på vanlig måte. Påmeldingsfristen er 3. september.

Det arrageres tredags VK med CACIT. AK/UK går lørdag og søndag. Pris er 450 og 500 kroner.

Prøveleder Ernst Evensen, mobil 40625685. E-post ernst@fuglejakt.no

For deltakelse på denne prøven kreves det at hunden har sauerenhetsbevis. Dokumentasjon på dette må kunne fremlegges under prøven ihht. gjeldende regelverk.

Opprop er på Hjerkinn fjellstue hver dag klokka 8. Kaffen skal være klar ved bålet kl. 7.30.

Velkommen!