Tsjekkisk vorsteh på vei inn i NVK

Tsjekkisk vorsteh på vei inn i NVK

Reresentantskapsmøtet i NVK har vedtatt å utrede hvordan vi kan innlemme Cesky Fousek inn i klubben.

Forslaget om å  innlemme Tsjekkisk Vorstehhund (Cesky Fousek) i Norsk Vorstehundeklubb ble fremmet for RS 2023 av NVK Østfold og NVK Innlandet.

Hovedstyret støttet forslaget, og fikk enstemmig tilslutning fra RS.

Arbeidet er i gang

I første omgang skal vi finne ut hva som trengs for at denne rasen kan bli fullverdig medlem med alt som hører til inkl. krav fra NKK, utarbeidelse av rasebeskrivelse, lovendring i NVK, avlskriterier osv.

Når det er på plass, må tilhørende endringer i lover og vedtekter opp på RS 2024. Lovendringene må så godkjennes av FKF.

NKK må også gi sitt besyv før NVK får det kynologiske ansvaret for rasen..

Så det er en lang vei, men vi er igang.

Primus motor i hovedstyret for dette blir Maria Lundberg som kjenner rasen godt.

Tidligere leder i NVK Innlandet, Helge Heimstad, har importert rasen og hatt kull under kennelnavnet Kjøttjegern.

Avlsrådet ved leder Tone Engløkk Jorde er også sentral i arbeidet med å få alt på plass.

Maria Lundberg med to CF
Helge Heimstad og CF Hippi

Om rasen

Siden 2012 har det i Norge blitt etablert en ny rase innen vorstehhund. Den i NKK benevnt som Tsjekkisk Vorstehhund og har pr nå ingen egen raseklubb. Antallet i Norge er i overkant av 20 individer.

Mange av eierne til disse er medlemmer i NVK.

Dette er en rase som naturlig hører inn under NVK både typemessig og bruksmessig.

Utseendemessig kan den minne om SV, og det er også grunnsteinen i denne rasen. Tysk og tsjekkisk befolkning gikk om hverandre i Tsjekkia i flere hundre år.

Etter 1. verdenskrig har både SV og KV blitt brukt i rasen for å sikre genetisk bredde. Standard er vedlagt under.

NVK har i dagens situasjon to valg.

  1. Velge å ikke innlemme Tsjekkisk Vorstehhund i klubben. På sikt vil det da bli etablert en egen klubb for denne rasen, og de medlemmer som pr nå er i NVK som har denne rasen vil forsvinne.
  2. NVK kan velge å se på dette som en mulighet, innlemme Tsjekkisk Vorstehhund i klubben. NVK vil da få kynologisk ansvar for rasen i Norge, og vil derved ha mulighet til å være med og videreutvikle denne. NVK har allerede innenfor sine medlemsrekker personer med god kunnskap om rasen som kan bidra inn i avlsråd m.m.

Forslagsstillerne argumenterte at i og med at NVK som formålsparagraf klart sier «NVK har til formål å ivareta vorstehhunden», og ikke «Tysk vorstehhund», så ligger naturlig klubbens formål å innlemme Tsjekkisk Vorstehhund.

Dahri

Hippi og Dahri

Dahri