Vårlig hilsen fra Kallis

Tore Kallekleiv Kallis
Tore Kallekleiv Kallis

Han er ekstatisk av glede, og litt streng i røsten, i dette vårbrevet til NVK-‘menigheten’, den gode Kallis.

Båndtvang – tid for andre gjøremål

Det har vært en helt fantastisk vintersesong for mange av våre vorstehhunder over det ganske land. Og det er veldig, veldig hyggelig å være leder i NVK når alle de strålende resultatene strømmer inn. Det har vært en særdeles imponerende vinter for våre vorstehhunder, og jeg vet dere alle har jobbet hardt for å oppnå de ærerike resultatene jeg gleder meg over!

Våren er en tid for jobbing med klubbarbeid, apporttrening, utstilling og planlegging for høstens aktiviteter. Mange distrikter jobber med å tilby hundeeiere et sted der de kan få delta på saueaversjonskurs. Dette er et særdeles  viktig tiltak som jeg vil oppfordre samtlige distriktsrepresentanter om å markedsføre. Bruk både lokale medier og beiterettighetsinnehavere aktivt i informasjonsjobben. Her er det lurt å ha gode medspillere.

På distriktskonferansen ble vi enige om å jobbe med klubbens visjoner. Hvordan ønsker vi å bli oppfattet – hvordan ønsker NVK å fremstå. Hvordan ønsker vi å samarbeide til beste for de rasene vi er satt til å forvalte?

Det er for meg et alvorlig tankekors når våre tillitsvalgte blir utskjelt i offentlige/ sosiale medier, at kolleger trykker ”liker” på slik utskjelling, og på denne måten undergraver det arbeidet vi nettopp har påbegynt.

Ingen i NVK skal påtvinges et felles syn, men: Hold dere for god til å være med på å underbygge utskjelling i sosiale/offentlige medier. Slik oppførsel taper klubben på. Jeg håper derfor at vi blir spart for slike utspill i fremtiden.

Det handler også om at vi skal trives sammen og stole på hverandre. Vi har et særdeles godt miljø i de mange, aktive lokale gruppene av NVK. Der er det aktiviteter og et sosialt miljø som mange andre raseklubber misunner oss. Og det skal vi fortsatt gi dem grunn til!

80-årsmarkering

NVK feirer 80-årsjubileum i år. Vi kommer ikke til å slå ”hæla i taket”, men det blir noen små markeringer i løpet av året.

Tilbudet om reisestøtte til distrikter som ønsker besøk fra noen i hovedstyret, gjelder fortsatt for en del distrikter. (Reisestøtte er på inntil kr. 1000). Vi har besøkt Troms, Trøndelag, Rogaland, Oslo/A, Buskerud, Hedmark/O. Det er flere i HS som kan prate om forskjellige emner som gjelder jakt, hund, avl eller organisasjon. Noen er også dommere, så da kan gjerne besøket kombineres med både dømming og foredrag.

Fuglehundtinget avvikles 12.-13. juni i Alta dette året. Saksdokumenter vil bli bekjentgjort så snart disse foreligger. NVK vil delta med styreleder og nestleder. NVK har fremmet flere saker, blant annet forslag om at det blir igangsatt en evaluering av ordningen med apportbevis og hvordan vi praktiserer apport på våre prøver. I tillegg  et forslag om å sette i gang forsøk med GPS-merking av prøve-hunder i ulveutsatte områder.

Jeg ønsker samtlige NVK-medlemmer en fin vår og lykke til med alle arrangementer som skal skje i de kommende månedene. Kanskje vi sees på en samling? Og, snart er det ”På ‘an igjen” med høstens mange, herlige eventyr!

NVK logoJeg gleder meg, og ønsker hver især en riktig god sommer!

Vorstehhunden krydrer livet!

Kallis

mai 2015