Velkommen til årsmøtet

Velkommen til årsmøtet

ÅRSMØTE OG SOSIAL KVELD. 30. NOVEMBER 2018. ÅRSMØTE NVK TRØNDELAG. Sted: Øvre Flatåsvei 6. 7079 Flatåsen. (2. etg. Til Alf Hansen AS) Klokken 19.00.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  3. Behandle Årsberetningen.
  4. Gjennomgang av regnskap 2017.(til orientering ikke revidert.)
  5. Gjennomgang aktivitetsplan 2018.
  6. Godkjenne budsjett 2018.
  7. Valg av medlemmer til Styre og Valgkomite.
  8. Behandling av innkomne saker.

Etter årsmøtet kårer vi Årets Hund.

Klubben skal lage ny Avlsplan som skal gjelde fra 2019. Dette arbeidet starter nå. Så vi setter av tid til en diskusjon om hva medlemmer ønsker klubben skal gjøre når det gjelder videreutvikling av rasene våre.

Mer info på dette kommer også på sidene våre.

Fortsetter så med kurvfest med spekemat som Tema. Dere tar med spekemat og egen drikke til kurvfesten.

Loddsalg vil det også bli.

Vel møtt.

Distriktskontakt.

Ketil Arntsen.