Velkommen til Askøyprøven

Velkommen til Askøyprøven

NVK Hordaland ønsker velkommen til apportprøve på Askøy 20. - 21. juni.

Prøven blir avholdt på Askøy, nærmare bestemt i Lien på Ask inne ved Fjellvatn.

Prøveleder er i år, som i fjor, Kjersti Follesøy

tlf.: 980 33 375

Email: kjersti.follesoy@gmail.com

Dommarar er Eigil Haug og Anders Lunde. Vi tar sjølvsagt forbehold om endringar.

Oppmøtetid med opprop er sett til kl 9.00 begge dager.

Dersom det blir svært mange påmeldte kan det, på grunn av Corona-situasjonen, bli aktuelt å dele deltakarane i grupper med individuelle oppmøtetider. Dette vil du få opplysning om dersom det blir aktuelt.

På grunn av Corona-situasjonen ber vi folk vise hensyn og halde god avstand til kvarandre og vere nøye med handhygienen. Vi vil bruke hanskar ved utlegging av fugl for å minimere sjansen på smitteoverføring. Vi vil ha handsprit og hanskar tilgjengeleg på prøven.

Deltakeravgift: kr 375,- pr. hund, pr. start (pr. dag).
Påmelding gyldig kun via Dogweb:

Alternativ 1: Melde på via NKKs terminliste for prøver:

Terminlista

Velg Fuglehundprøve – apport og finn prøven til NVK Hordaland der og meld på ved å trykke på «Påmelding på web». Du vil då bli bedt om å logge deg inn på din NKK konto. Deretter kan du velge riktig hund og melde på.

Alternativ 2: Melde på ved å gå til Kalender på NKK sine sider:  Velg Prøver – Fuglehundprøve Apport og kryss av for Vestlandet, så får du opp Askøyprøven og kan melde på. Her finn du link til NKKs Kalender

Merk at når du melder på, velger du dag slik:

  • UK1 og AK1 er lørdag
  • UK2 og AK2 er søndag

UK er for hundar over 9 månader og under 2 år

AK er for hundar over 2 år.

Frist påmelding er: 17.06.2020 (dette er ny frist, utsett i dag, 14.juni)

Ta med eige apportvilt om du har. Dersom du ikkje har apportfugl, er det mulig å betale viltavgift for å få bruke klubbfugl. Hos oss er dette duer. Viltavgifta er på kr 150,- pr. hund pr.start pr. dag, og den betalar du til:
NVK avd.Hordaland v/Øistein Strømme på
Kontonummer: 1506.05.10668  (kr. 150,-) eller på

Vipps: 520776    (kr. 160,-)
Merk innbetalinga med viltavgift og hundens navn.

OBS! Send ein mail til prøveleder dersom du treng bruke klubbvilt slik at vi får ei oversikt over kor mange som treng dette.

Eige vilt må godkjennast av dommer. Frossen og tørka fugl er ikkje tillatt.

Det er krav om sauerenhetsbevis på prøven.

Veibeskrivelse:

Kjør over Askøybroen, gjennom tunnelen og videre rett frem i rundkjøringen. Kjør deretter ca 3 km og ta til høyre til Steinrusten. Kjør videre til neste skikkeleige kryss og ta til venstre mot Ask. Kjør til du kommer til Spar-butikken, og ta da inn til venstre. Kjør rundt vannet, opp bakken og parker ved bommen på høyre side.

Leiren ligger ca 1200 m lengre inn på grusvei.

Vedr. trekking av hunder: Påmeldingsavgifta (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales berre tilbake dersom:

• Påmeldingen ikkje vert godtatt.

• Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.
Egenerklæringa oversendes på email eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart.  Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge.
link til skjema: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no

Annan viktig info:
Det er ikkje kiosksalg, så deltakarane må ha med matpakke og drikke.

Vi følger myndighetenes råd når det gjeld smittevern.
På grunn av Corona-situasjonen, blir det i år dessverre ikkje mulighet for deltakarane å overnatte på området.

 

Her kan du sjå bilder frå Askøyprøven i 2018.

Prøven blir sponsa av Hills ved Mira Donovan!

VELKOMMEN!