Velkommen til Askøyprøven 2021

Velkommen til Askøyprøven 2021

Bli med på apportprøven 19.-20. juni på Askøy. Påmeldingsfrist 16. juni.

Vår årlege apportprøve blir i år, som i fjor, arrangert på Ask på Askøy.

Dommarar: Eigil Haug og Tore Kallekleiv

Prøveleder: Kjersti Follesøy

På grunn av Covid-19, følger vi dei gjeldande smittevernreglane og det blir oppfordra til å halde god avstand til kvarandre og ellers ta nødvendige smittevernshensyn.

Alle må i år medbringe eige apportvilt til prøven.

NY påmeldingsfrist: 16. juni

Pris. kr. 375,- pr. hund pr. dag.

Påmelding på web via nkk

Velg Fuglehundprøve – apport og finn prøven der.

I forkant av prøven arrangerer me apporttreningar på Framnes Gård på Kismul.

Les meir om desse her.

Prøven blir sponsa av vår samarbeidspartnar Sandviken dyreklinikk og Hills.