Velkommen til Askøyprøven

Velkommen til Askøyprøven

NVK Vestland arrangerer apportprøve på Ask på Askøy 18. og19. juni.

Vår årlege apportprøve blir i år, som i fjor, arrangert på Ask på Askøy.

Dommarar: Eigil Haug og Tore Kallekleiv

Prøveleder: Kjersti Follesøy, mob.: 98033375

Påmeldingsfrist: 15. juni

Pris. kr. 375,- pr. hund pr. dag.

Påmelding på web via nkk 

Velg Fuglehundprøve – apport og finn prøven der.

Velg UK1/AK1 er for start lørdag og

UK2/AK2 for start søndag.

UK er for hundar under 2 år og AK for hundar over 2 år.

OBS! Alle må i år medbringe eige apportvilt til prøven. Nytt i år er at i tillegg til opptint fugl av jaktbar art, kan ein bruke tørka og frossen fugl av jaktbar art. På søk apport og spor må den tørka fuglen vere utan nett. På vannapporten kan ein bruke tørka rype med nett rundt eller dummy påsatt fuglevinger. Dette er foreløpig ei prøveordning for 2022. Les meir om dette her.

Prøven blir sponsa av vår samarbeidspartnar Sandviken dyreklinikk og Jakttrening.no. Mulig det blir fleire, óg.

Hjerteleg velkommen på prøven!