velkommen til Askøyprøven

velkommen til Askøyprøven

NVK Vestland ønsker velkommen til apportprøve på Askøy 22. og 23. juni.

Påmelding skjer via terminlisten for prøver (fuglehundprøve-apport) på nkk.no. Vår pave er merka med NVK Hordaland og prøvenummer er 55-24010.

Påmeldingsfrist er 16. juni.

Prøveleder er Kjersti Follesøy, email: kjersti.follesoy@gmail.com

OBS!

Ta med egne fugler, godkjent ihht reglene, som pakkes i eigen pose som merkes med hundens navn.

Tillatte apportobjekt er tørka, fersk, opptint  eller frossen fugl av jaktbar art som ryper, duer, rugder, ender e.l.

På vannapporten er det tillatt med dummy der det er festa ekte fuglefjør (vinger) på dummyen.

2 fuglar til søk apport i AK, 1 fugl i søk apport i UK.

1 fugl, eller dummy med fuglefjær på, i både UK og AK på vannapport.

Husk egen slepefugl, i tillegg til den som skal apporterast, til sporet i AK. Det er fint om de på forhånd fester ei snor på trekkfuglen.

Dommer må godkjenne apportobjektene.

Meir oversikt over godkjente apportobjekt finn du her

Hjertelig velkommen til prøven!