DK/RS diskuterer avlsplaner og kriterier

DK/RS diskuterer avlsplaner og kriterier

NVK-leder Anders Simensrud ønsket velkommen til årets distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK på Olavsgaard ved Lillestrøm.

Program:

Last ned: Program DK 2019 (PDF)

Lørdag 16. februar

Kl. 13.00 Åpning av distriktskonferanse av leder Anders Simensrud

Kl. 13.15 Distriktenes time

Kl. 14.00 Avlsrådet – årsmeldinger

Kl. 16.00-18.45 Saker til RS 2019

 1. Avlsplan KV
 2. Forslag til endring av avlskriterier KV
 3. Avlsplan SV
 4. Forslag til endring av avlskriterier SV
 5. Avlsplan LV
 6. Forslag til utstillingspris: Årets jaktpremierte utstillingshund

Kl. 18.45-19.00 Jaktrådet informerer

Kl. 20.00 Middag med utdeling av priser til Årets hunder, Avlspris og Oppdretterpris

Søndag 17. februar

Kl. 09.00 Saker til RS 2019

 • 7. NVKs lover – tilpasning til ny lovmal FKF/NKK.
 • 8. NVKs lover – Forslag til endring i § 3-4. Forslag fra H/O
 • 9. Godtgjøring av tillitsvalgte 10. DK/RS – Forslag fra M&R
 • 11. NVK H/O – Endring av navn på distrikt. Forslag fra H/O
 • 12. Forslag til endring i kriteriene for uttak NM-lag
 • 13. Forslag til endring av kriterier Årets allroundhund NVK

Kl. 11.30 IT og Fuglehunden

Kl. 13.00 NVK Representantskapsmøte 2019

Kl. 15.45 Oppsummering/avslutning av årets DK/RS

Dette er deltakerne:

Totalt har NVK 1415 medlemmer inkl. utenlandske medlemmer. 1406 er medlemmer i et distrikt. Distriktene har tilsammen 19 stemmer på RS, i henhold til klubbens lover.

Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt lokalt for 2019, og skal godkjennes på RS:

 • Agder: Nina Helene Helle (ikke til stede)
 • Finnmark: Petter Kaald
 • Møre og Romsdal: Frode Erlandsen
 • Rogaland: Ikke valgt ny distriktsrepresentant
 • Troms: Anne Maj Krogh (ikke til stede)
 • Trøndelag: Geir Sve
 • Østfold: Henrik Fossum (ikke til stede)

Øvrige deltakere

 • Buskerud: Arild Walter Hansen og Ernst Evensen
 • Hedmark/Oppland: Roger Brenden og Mikkel Kvasnes
 • Oslo/Akershus: Ove Myhre og Kjell Larssen
 • Trøndelag: Geir Sve og Julie Grande
 • Fra styret: Anders Simensrud (leder) Marius Kjønsberg (nestleder og irdstyrer lørdag), Trude Lien (avlsrådsleder), Geir Henning Strøm (jaktrådleder), Harriet Wiggen (redaktør Fuglehunden), Anne Grete Langeland (avlsråd), Signe Karin Hotvedt (nettside/IT).
 • Sekretær:  Britt Svendsen. Kasserer: Bente Holm
 • Avlsrådet: Trude Lien, Anne Grete Langeland, Sigurd Nikolaisen, Tone Jorde, Ingeborg Nygaard, Karina Kolflaath.
 • Øvrige tilhørere: Rune Brenna, Thomas Klever, Espen Dammen Moe, Linda Mari Dammen Moe, Ivar Bakken (valgkomiteen).

Dette er dokumentene:

Avlsplanene som skal behandles på RS, ligger her som egne dokumenter:

Se hva som skjer

På denne siden kan du følge det som skjer på møtet. (NB: Dette er ikke et offisielt referat. Det offisielle referatet og protokollen fra søndagens RS føres av Bente Øfjord.)

Velkommen

NVK-leder Anders Simensrud ønsket velkommen til 26 delegater, avlsrådmedlemmer, æresmedlemmer, gullmerkeinnehavere og styremedlemmer.

Anders Simensrud ønsker velkommen til DKRS 2019

Takk for innsatsen

Anne Grete Langeland har sittet i hovedstyret i to år, og går nå ut, men fortsetter som medlem i  Avlsrådet. Hun er også nestleder i Vestlandets fuglehundklubb. Anne Grete ble takket av av Anders med en fin håndlaget matboks med inngravert takk fra NVK for innsatsen.

Anne Grete Langeland og Anders Simensrud

Presentasjonsrunde

Alle delegater og tilstedeværende presenterte seg kort.

Vestfold/Telemark: Ole-Erik Furuheim
Buskerud: Arild Walter Hansen og Ernst Evensen
Hedmark/Oppland: Roger Brenden og Mikkel Kvasnes
Ny fra Møre og Romsdal: Frode Erlandsen
Oslo/Akershus: Ove Myhre og Kjell Larssen
Trøndelag: Geir Sve og Julie Grande

Følgende distrikter har ikke sendt delegater til årets DK/RS: Agder, Rogaland, Nordland, Troms, Østfold.

Avlsrådet: Tone Jorde, Sigurd Nikolaisen, Ingeborg Nygaard, Karina Kolflaath, Anne Grete Langeland

Her kan du lese mer om salg av klubbeffekter og fine strikkeluer. Hvis din klubb trenger premier eller påskjønnelser til fortjente medlemmer/personer, kan få gjøre et kupp på klubbeffekter denne helgen. Klikk på lenka over for full oversikt og større bilder.

Avlsrådet

Avlsrådets leder Trude Lien gjorde rede for året som er gått.

En beklagelig nedgang i valpeproduksjonen. Årsak uklar. Vi ønsker økt avl, og foreslår å lempe på avlskriteriene.

Mye arbeid har gått med til å utarbeide forslag til ny avlsstrategi og nye rasekompendier.

Avlsrådet beklager at indeksene ofte er forsinket. Målet er å ha nye indekser ute ved midtsommer og i løpet av januar. Avlsrådet mener at indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i avlsarbeidet.

HD øker dessverre. Ikke en ønsket situasjon. KV: 15 prosent, SV: 20 prosent, LV liten endring. Tiltak: Økt nordisk samarbeid, øke sikkerheten i indeksene. HD er mer arvelig på SV enn på KV. Ergo er det lettere å gjøre noe med SV.

Hvorfor indeks? Det er klart at indeks gir et bedre bilde av i hvilken grad en hund vil nedarve HD til sine avkom enn avlshundens egen status.

Det tas ikke nok hensyn til indeksene og B-hofter ved kombinasjon av hunder. Vi vet at B-hofter avler flere hunder med B- og C-hofter enn A-hunder. Dette er oppdretters ansvar. Hvis vi avler på hunder med HD-indeks under snittet, vil vi ikke få framgang.

Indeksene vil bli mer pålitelige jo flere hunder som blir inkludert i datagrunnlaget, dvs får avklart HD-status.

Felles avlsråd for alle fuglehundrasene jobber med å få til en samkjøring med HD-data i naboland.

Helse forøvrig: Avlsrådet overvåker situasjonen i naboland og i Europa. VW på KV (blødersykdom) holdes under oppsikt. EBJ på KV – en alvorlig hudsykdom som fører til død/avlivning. Ikke påvist i Norge foreløpig. Avlsrådet ønsker å teste importer fra enkelte land før bruk i Norge.

Sporadiske meldinger om epilepsi og allergi. Antall meldinger på nivå med tidligere år.

Avlsrådet ønsker mer fokus på eksteriør, og har foreslått opprettet en utstillingpris.

Høydemåling: Avlsrådet har registrert at det snakkes om mange små hunder. I 2019 og 2020 har NVK bedt om at alle KV og SV på utstillinger disse to årene blir målt. Dette kan vi gjenta om noen år og se på utviklingen.

Indekser på utenlandske hunder: Settes til historisk 100. Avlsrådet jobber fortsatt med å finne en bedre løsning. Inntil videre foretas et skjønn ved godkjenning av parringer.

Korthår

Ingeborg Nygaard presenterte KV-kompetansen i Avlsrådet ( Karina Kolflaath, Anne Grete Langeland og Ingeborg Nina Nygaard). Få kull, ikke så mange henvendelser.

Av 25 registrerte KV-kull har rådet kun vært konsultert i halvparten.

Avl: 98 godkjente hannhunder i dag. Noen er eldre, de skal ut av godkjent-lista. Bare halvparten blir brukt. Ønsker å få flere henvendelser. Avlsrådet klarer ikke overvåke om noen passerer godkjent-grensa.

– Vi ønsker ta flere skal bruke de unge, godkjente avlsdyrene, og ta noen spenstige sjanser, sier Ingeborg.

Hun sier også: Det er bra for den genetiske variasjonen å bruke utenlandske hannhunder, men indeksmessig er dette usikkert. Veldig lav innavlsgrad innen KV, men vi har enkelte matadorer. Registrerer at noen hannhunder er veldig mye brukt. Kan bety problemer for innavlsgraden over tid.

Gemytt og adferd: Jevnt over veldig bra. AP ønsker kritikker der det rapporteres som uønsket adgferd som piping, losing, angrep på makker og andre, jaging av rein osv.

HD: 35 prosent røntget de siste 10 år. Oppfordrer til at flere røntger.  Vil øke sikkerheten i indeksene. Ser økning i HD de siste årene.

Allergi og epilepsi: Avlsrådet registerer. Prøver å fraråde, og å kombinere linjer som er fri på begge sider.

Strihår

Sigurd Nikolaisen orienterte om utvikingen for strihår.

HD: Andel A-hofter har ligget på 60-70 prosent de ste fire årene. I 2018: 80 hunder røntget. 14 C + 2 D. Halvparten kommer fra utenlandske foreldre, pluss enkelte norske linjer.

Allergi: Få tilfeller.

Epilepsi: Ett tilfelle meldt i 2018. AP fører statistikk for å unngå å krysse linjer hvor dette forekommer.

Gemytt: Jevnt over godt. Meldt om et tilfelle av uønsket gemytt i 2918. Det snakkes en del om piping og støy som problem, men AR får ikke reell dokumentasjon på dette.

Utstilling:  Fanger ikke opp uønsket adferd, men ny skriver skal sørge for at dette blir bedre fanget opp.

Valpetall: Registrert 9 kull, 60 valper. Uklare årsaker. Liten rase er sårbar for svingninger. Ser bedre ut for 2019. 20 henvendelser. De feste har bestemt seg for hannhund, vil sjekke om godkjent. 17 godkjent, 1 annen parring og 2 ikke godkjent. Men ble bare 9 kull.

6 av 9 kull fylte kriteriene. 1 av 9 kull ikke godkjent grunnet indekser. 1 ikke godkjent pga manglende avkomstgranskning hos hannhund.

Langhår

Trude Lien redegjorde for situasjonen for langhår. Rapporten laget av Helge Heimstad som går ut av avlsrådet.

4 henvendelser, gjennomført tre parringer i fjor, Det er på nivå med siste åtte år. To av parringene var med utenlandsk hannhund. Mye dansk og nederlandsk blod. Ønsker bedre kontakt med tyske klubben DLV (invitert men ikke deltatt). 26 hunder født i tre kull.

Bra gemytt, ingen avvik registrt på prøver eller utstilling. Noen hannhunder fra tyske linjer kan være skarpere enn vi er vant med her. Ikke spesielle sykdommer. Lite HD. 16 røntget, én med C. e-genet ikke påvist.

Laget nytt rasekompendium. Ingen søknad om avlspris har kommet.

12 tisper godkjent, fire går ut pga alder. To av disse tipsene er ikke brukt å avl, noe som er leit i en så liten rase.

Veldig bra standard på utstillinger. Nedgang på apport og jaktprøver.

Avlsrådet 2019: Trude Lien, Sigurd Nikolaisen, Tone Jorde, Ingeborg Nygaard, Karina Kolflaath. De øvrige medlemmene i rådet kunne dessverre ikke være tilstede.

Ny avlsplan

Trude Lien: Det har i perioden 2010-2018 vært framgang i jaktlyst for alle våre raser, som var det høyeste prioriterte i forrige avlsplan.

Styret ga avlsrådet mandat å lage utkast til ny rasespesifikk avlsplan til erstatning for tidligere RAS og avlsplan 2010-2019.

Korthår

Karina Kolflaath presenterte forslaget til ny RAS for korthår.  Avlsrådet ønsker bedre oversikt over helsestatus. Hundeeiere er for dårlige til å melde fra om helseproblemer. AR ønsker fokus på å avle fram friske og sunne hunder. Vanskelig når rådet ikke varsles om defekter og sykdom.

ENDRINGSFORSLAG:

Jaktlige egenskaper: Jaktlyst blir stående på 35 prosent vektlegging. Viltfinnerevne ned fra 35 til 30, ønsker mer vekt på reviering/samarbeid (opp fra 20 til 25). Djervhet/reisning stående på 10.

Andre egenskaper: Adferd stående på 40. Eksteriør ned fra 40 til 30 (eksteriøret er så bra at det for rasen som helhet kan vektes ned i avlssammenheng). Helse opp fra 10 til 20. Fruktbarhet/fødselsvansker stående på 10.

Adferd: Ønskelig at dommere melder fra til NVK om piping. Noen har veldig høyt stressnivå og mye støy.

Eksteriør: Utvikling mot lettere hunder med sped kropp, lite volum, for lette? Steile vinkler, bratt kryss, hoder med dårlig rasepreg.

Godkjent avlshund – endringsforslag: Utstillingsresultat (opp fra Good til Very Good), jaktprøveresultat (ned fra 2. UK/AK til 3. UK/AK). Må ha minst 2 utstillingsreusltater, hvorav minst en VG.

Hannhund: Kan ikke få flere kull enn 5 (20-30 valper) før 50 pst er HD-røntget, 3 vist på utstilling og 5 på jaktprøve.

Tispe: Kan ikke få 3. kull godkjent før ca. 50 pst (tidligere minimum 50 prosent) i de to første kull er røntget.

Nytt: Søknad om godkjenning for kull må fremlegges for AR FØR parringen er gjort.

Karina påpekte at AR fortsatt ønsker å vektlegge relativt mange egenskaper samtidig, og at endringer da nødvedigvis vil bli mindre og ta mer tid. Dersom man bare fokuserer på én egenskap kan man få raskere framgang.

Strihår

Sigurd Nokolaisen la fram endringsforslag for strihår.

Jaktegenskaper: Foreslås redusert fra 50 til 45. Økes for djervhet/reis.

Andre egenskaper:  Helse opp fra 30 til 35. Pels: fortsatt 30. Adferd: økes fra 20 til 25.

Avlskriterier: Senkes fra 2 til 3. UK/AK.

Utstilling: Holdes uendret.

HD: Fri fortsatt.

Ved parring må minst en ha A-hofter. Indeks for jaktegenskaper uendret.

Endring på godkjent parring: En tispe kan ikke få sitt andre kull godkjent før minst 50 prosent av avkommet fra første kull er HD-røntget.

Utstillingpris

Avlsrådet presenterte forslaget. Buskerud la fram endringsforslag med en annen utregningsmodell. Diskusjon om utenlandske utstillinger bør med. Diskusjon om det er rett å etablere en pris som nordnorske hunder i praksis har begrensede muligheter til å konkurrere om enn hunder søri landet hvor det er flere utstillinger.

Jaktrådet

Geir Henning Strøm: Veldig bra år for vorstehrasene i NM. Vi var med i omtrent samtlige finaler.

Bugs gjør at NVC ikke er korrekt nå. Dette jobber vi med.

Jaktrådet: Geir Henning Strøm og Harriet Wiggen. Harriet redigerer også våre klubbsider i Fuglehunden

Uttak av lag: Jaktrådet ønsker å kunne bruke mer skjønn. Kriteriene er veldig firkanta. Ønsker diskusjon rundt ordlyden, og har lagt fram endringsforslag. Se sakspapirene.

-Vi ønsker å bruke de beste hundene, som er i best form, sier Geir Henning.

Prisutdeling

Klokka 20 er det middag, og deretter utdeling av priser til årets hunder, avlspris og oppdretterpris. Se egen artikkel.