Velkommen til NM lag!

Velkommen til NM lag!

Norsk Vorstehhund klubb har gleden av å invitere raseklubbene NM Lag høst 2018.

Lagkonkurransen arrangeres torsdag 27.september på Hjerkinn.

Påmelding

Lag må meldes inn i prioritert rekkefølge, innen mandag 24.september kl.18 til prøvesekretær Unn Johannessen på e-post unnjohannessen@hotmail.com

Startkontingent for NM-lag og deling av dommerkostnader vil bli fakturert av NVK i ettertid.

Dommere

Dommere i år er Olav Andreas Schrøder og Jan Terje Bårseth.

Felling

Det vil bli felling under konkurransen, men alle lag må ha med seg egnet apportobjekt.

Tekning rekkefølge

På kvelden onsdag 26.september, samles vi til sosialt samvær med jegermiddag, lagledermøte, og trekking av startrekkefølge i lag-konkurransen.

Middagen starter klokken 19.00.

Påmelding til jegermiddag og bestilling av overnatting gjøres av lagene selv direkte til Hjerkinn Fjellstue, på e-post fjellstua@hjerkinn.no eller telefon 61 21 51 00.

Likedan skjer oppgjør for middag og overnatting direkte til Hjerkinn Fjellstue av hvert enkelt lag.

Her er startlister for NM høyfjell

Mer info om arrangementet

Vel møtt til NM høyfjell 2018!

Bildet øverst viser gull-laget fra NM høyfjell 2017. På bildet, fra venstre: Ulf Erik Antonsen med Rypesteggens Ravna, Jens Thomas Sagør med Aska og Sveinung Steine med Rypesteggens COT Eowyn.