Vi gjentar apportprøvekurs suksessen! Kurset er fulltegnet!

Vi gjentar apportprøvekurs suksessen! Kurset er fulltegnet!

Arrangører: Norsk Vorsthundekubb OA og Norsk Pointerkubb OA. Nytt kurs starter Tirsdag 7. mai. Apport er en svært viktig del av jakten for en stående fuglehund, både til vanns og på land. En fuglehund, uansett rase, skal kunne apportere viltet etter skuddet.

Apportprøvekurset er for deg som;

  • ser at skrik og mas ikke fører fram, men ønsker kunnskap
  • vil lære hunden å bli en god jeger til lands og til vanns
  • ser viktigheten av sosialisering
  • vil bli god/best med hund og starte på apportprøver

 

 

Her gjelder ikke; «først til mølla» prinsippet. Kurset passer for alle stående fuglehundraser!

Nye medlemmer eller nye hunder prioriteres. Kursene har tidligere blitt fulltegnet før de har vært annonsert, vi ønsker derfor at du skriver litt om deg, din hund og hvorfor du vil melde deg på kurs.

Forkunnskap: Hunden må kunne grunnleggende apport før kurset!

Pris:                 kr 1500 for 7 kvelder, samt en prøvestart på Buhol.

Påmelding:       Bjørn Nyhagen mobil 90771984

Instruktører:     Gunnar Gundersen, Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken, Torstein Dehn, og   BElisabeth Flaata. Et instruktørkorps som til sammen har en svært høy kompetanse.

Kurssted:          Ulike steder i Oslo og Akershus, info kommer når du er påmeldt.

For mer informasjon, eller påmelding, kontakt Bjørn Nyhagen på mobil 90771984 og e-post: nyhagenb@gmail.com