Viktig beskjed ang. fugl på apportprøve

Viktig beskjed ang. fugl på apportprøve

Dommerutvalget skal diskutere bruk av tørket rype på apportprøver.

Der har kommet flere henvendelser om at det nå er tillatt med tørket fugl på apportprøver.
Dette er ikke vedtatt ennå.

Til helgen er det sentralt dommerutvalg som skal diskutere dette. Hvis enighet der, går saken videre til FKF, som må søke NKK om disp. fraregelverket.

Det er først etter det, riktig info kan gis.