VIKTIG INFORMASJON OM EIDSKOGAPPORTEN. 29. JUNI, 30 JUNI OG 1. JULI.

NVK avd. Innlandet ønsker alle deltakere velkommen. Alle påmeldte har fått start de dagene den enkelte har meldt på. Det blir ikke lagt ut partilister her. Møt opp den dagen du har meldt deg på.

Mulighet for etter anmelding alle dagene i den utstrekning vi har plass på partiene. Start kontingent for etter anmelding er kr 425,00 som må betales med Vipps.

 

Prøveleder:                     Ivar Bakken, tlf.: 911 71 241

Sekretær:                        Helge Heimstad, tlf.: 982 05 458

NKK-representant:     Tore Kallekleiv, tlf.: 472 62 607

 

Prøven blir gjennomført i henhold til nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak.

 

AK blir delt inn i 2 partier:    Parti 1 starter med vannapport.

Parti 2 starter med søkapport.

Begge partier avslutter med sporapport.

De som ikke står til premie etter en øvelse, d.v.s. min. 4 poeng, utgår.

 

UK består av ett parti:            Disse har et eget prøveområde i god avstand fra de voksne hundene                                              sitt prøvested. Dommer bestemmer rekkefølge på øvelsene. Alle                                                   hundene får gjennomføre begge øvelsene.

 

Opprop/oppmøtetid alle 3 dagene er kl. 15.00 på Ingelsrud Gård.

For dommere og hjelpere som skal starte er det opprop kl. 12.00.

 

Kritikkskjemaene deles ut ved opprop og hundens kritikk deles ut til fører når siste øvelse er ferdig.

Premier og diplomer deles ut ved sekretariatet fortløpende ved fremvisning av kritikkskjema.

 

Apportfuglene til vannapport i AK leveres samlet for hvert parti ved prøvestedet og skal godkjennes av dommeren.

HUSK: Fuglene, det gjelder alle øvelser, skal være uten skader og helt opptinte.

Posen til fuglene skal være merket med hundens navn.

På spor øvelsen skal slepefugl være av samme art som apportfugl. Ha ferdig slepefugl med trekksnor når dere kommer frem til start for øvelsen.

 

Dommeren for hver av øvelsene orienterer om gjennomføringen av hver øvelse før øvelsen starter og også framme ved startpunktet. Respekter dommerens instrukser.

 

Smitteverntiltak:

Det blir ikke kiosksalg av matvarer. Kun brus og sjokolade. Betal med VIPPS. (ikke kontanter)

Ta med godt med mat å mye drikke både til deg selv og hunden. Det er meldt meget varmt vær.

Tilskuere/ledsagere må registrere seg med navn og telefonnummer ved ankomst. Liste blir utlagt i sekretariatet. Enmetersregelen gjelder fortsatt.

Håndsprit blir tilgjengelig.

Toalett:

Toalett for deltakere er ved campingvognparkeringen. Ca. 200 meter fra sekretariatet. Ved prøveområdet for UK-hunder er det «utedass». Den kan benyttes på eget ansvar.

Skilting:

Avkjøring mot veiskilt Ingelsrud fra fylkesvei 21 mellom Skotterud og Vestmarka ved Stangnes. (Stangnes har et blått stedskilt). Følg veien mot Ingelsrud, asfaltvei, ca. 4 km til du ser Ingelsrud Gård på høyre hånd. Ta til høyre ved skilt Ingelsrud Gård på veggen på Damstua. Kjør grusvei ca. 100 meter til parkering. Se for øvrig kart på: www.ingelsrudgård.no. Adresse er Slettmoveien 30.

Dere som skal bo i campingvogn/telt blir anvist plass av vertskapet på gården. Møt opp i god tid. Strøm er tilgjengelig. Det er også mulig å overnatte i hengekøyer i en egen hengekøyepark i skogen ved gården. Det er også mulig å booke sengeplass m/frokost på gården. Vertskapet på gården tar imot eventuelle bookinger.

All hund møkk skal plukkes opp inne på gården og i området rundt. (innmark). All ferdsel inne på selve gårdsområdet (hovedhuset) og på dyrket mark skal ikke forekomme. Følg anvisninger fra arrangøren og dommerne. Egenprodusert søppel tar vi med hjem.

 

De som eventuelt starter i begge klasser (UK og AK) starter i UK, gjør seg ferdig der, og deretter følger startrekkefølgen for det partiet de er oppsatt på i AK.