Distrikter

Ny avlsplan for NVK

Ny avlsplan for NVK

Vil DU være med å påvirke hvordan vorsteh-rasene skal utvikle seg fremover?