Årsmøte 2023 gr. Vestfold/Telemark Oppdatert 23.11 og 01.12

Årsmøtet avholdes på Vindfjelltunet torsdag 7. desember kl. 18.00.
Årsmøtepapirene ligger nedenfor.

Rett etter årsmøtet inviterer styret alle medlemmer til å være med på julebord. Julebordet koster kr. 100 pr pers.
Vi håper dere har lyst til å bli med på en sosial samling der vi kan skryte av egne og andres hunder samt planlegge aktiviteter for 2024
Påmelding er innbetalt kr 100 til VIPPS 512313.
Påmeldingsfrist er søndag 3. desember.

I forbindelse med årsmøtet skal vi også kåre Årets hunder i V/T 2023. Årets hund UK/AK/VK i felt kåres på grunnlag av innmeldte resultater i NVC. Årets hund UK/AK i apport kåres på grunnlag av innmeldte resultater. Apportprøveresultater må meldes inn til denne e-postadressen: vorstehvt@gmail.com innen 26. november.

Vel møtt!

Sakspapirer

– Dagsorden – Dagsorden 7desember -23 VT
– Årsberetning – NVK V-T Årsmelding 2023
                             – NVK V-T Premieliste 2023
– Regnskap  –Regnskap 2023 VT – Regnskap med revisors beretning blir lagt frem på møtet. Klubbens eiendeler -23 VT
– Saker medlemmer eller styret ønsker behandlet.
    * NVK VT – forslag kjøregodtgjøring   
    * Kåring av årets hunder
– Handlingsplan – Budsjett Budsjettforslag 2024 VT
– Forslag til kandidater til valgene – blir lagt frem på møtet.