Årsmøte 25 januar 2024

Årsmøte 25 januar 2024

Vedlagt følger saksliste og Årsberetning

Møtet vil foregå på Teams, og link til møte vil komme senere

Vedlagt følger årsberetning

Saksliste

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
  5. Godkjenning av innkallingen og saksliste
  6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
  7. Valg

ÅRSMELDING NVK FINNMARK 2023 (4)

vorsteh.no/…/ARSMELDING-NVK-FINNMARK-2023-4.docx