Årsmøte i Møre og Romsdal

Ny innkallelse til utsatt årsmøte.

Innkalling til årsmøte i NVK M&R.

Det vises til tidligere innkalling og utsettelse av dette møtet. Bekjentgjøring innenfor fristene for årsmøteinnkalling anses derfor imøtekommet iht. reglene.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. mars 2021 kl. 19:00 hos Frode i Isdamveien 11 6456 Skåla. (Møtet vil skje i lokaler der smittevern kan overholdes).

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av regnskap
  3. Årsberetning
  4. Planer for 2021
  5. Valg

Hvis det er saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, så må jeg ha de tilsendt innen mandag 8. mars 2021.

Grete Stensby Hoel er valgkomité. Leder, kasserer og ett styremedlem er på valg. Eventuelle kandidater kan meddeles til Grete.

Vel møtt!

Hilsen Frode