Årsmøte i NVK V/T – Utsatt

Årsmøte i NVK V/T – Utsatt

Årsmøtet i NVK V/T er utsatt grunnet smittevernhensyn.

NVK V/T hadde fastsatt dato for årsmøte til 9. desember, jfr aktivitetsplan på nettsiden.

I styremøte 28.10.2020 har styret besluttet at vi utsetter årsmøtet grunnet smittevernhensyn ifm covid-19.
Det er innført nye anbefalinger/innstramminger fra sentralt hold som gjelder til tidlig i desember. Smitten øker og styret mener at det er forbundet med en unødvendig risiko å avholde årsmøtet ved å samle medlemmer fra ulike deler av fylket. I denne tiden bør vi heller bidra i den nasjonale dugnaden ved å ikke samle folk unødvendig.
Sittende styre har sagt seg villig til å ivareta sine verv fram til nytt årsmøte er avholdt.
Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når situasjonen tilsier at det er trygt, forhåpentligvis tidlig på nyåret.

Regnskap 2020 og årsberetning for 2020 vil bli avsluttet/skrevet som normalt. Aktivitetsplan for 2021 vil fram til nytt årsmøte basere seg på tidligere års aktiviteter, men selvsagt med de hensyn/forbehold som covid-19 setter for dette.