Årsmøte NVK Agder 23. januar

På årsmøtet i Kristiansand skal vi også kåre Årets hunder i Agder.

Tid: TIRSDAG 23. januar 2018 kl 18:00

Sted: PÅ ANICURA DYREKLINIKK SØRLANDET, TRAVPARKVEIEN 40, KRISTIANSAND

DAGSORDEN

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2017 med oppnådde resultater på medlemmenes hunder – se vedlegg
  5. Regnskap 2017 – se vedlegg
  6. Det er ingen innkomne forslag, men sakene til årets Distriktskonferanse og Representantskapsmøte vil bli gjennomgått.
  7. Aktivitetsplan 2018 (bestemmes av årsmøtet)
  8. Valg – se vedlegg
  9. Kåring av årets hunder

Her er dokumentene – last ned:

Det blir kaffe og noe å bite i, og vi håper å se riktig mange av dere på årsmøtet!

For NVK Agder

Lisbeth Reinertsen og Britt Elin Thorkildsen

Tlf 907 59 344