Årsmøtet i NVK Rogaland utsettes

Årsmøtet i NVK Rogaland utsettes inntil videre i påvente av avklaring vedrørende den pågående Covid-19-pandemien.

Årsmøtet i NVK Rogaland utsettes inntil videre i påvente av avklaring vedrørende den pågående Covid -9-pandemien.