Aversjonsdressur Sau/hund

Aversjonsdressur Sau/hund

Til høsten blir det mulighet for aversjonsdressur på Kvål

Vi har satt av to kvelder, 8.august og 5.september. Begge kvelder starter det kolokken 1800.

Ansvarlig 8.august er Tommy Lindquist, tlf 917 99 013.

Ansvarlig 5.september er Geir Sve, tlf 416 05 505.

Påmeldig til den ansvarlige for de respektive kveldene.

Kart: