Det kalles inn til årsmøte i NVK Rogaland

Det kalles inn til årsmøte i NVK Rogaland Torsdag 27.01.22, kl 19:00 i klubblokalene til Gann skytterlag på Vatne Adresse: Skytebaneveien 1040, 4309 Sandnes

Det kalles inn til årsmøte i NVK Rogaland

 

Torsdag 27.01.22, kl 19:00 i klubblokalene til Gann skytterlag på Vatne

Adresse: Skytebaneveien 1040, 4309 Sandnes

 

 

Saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsberetning 2021
  3. Årets Rogaland Vorsthe 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Innkomne forslag
  7. Aktivitetsplan 2022
  8. Innkomne saker
  9. Valg.

Nvk Rogaland Årsmelding 2021 final

Nvk Rogaland Årsmøtedokument 2022