Flott prøvehelg for kennel Istadmyra

Flott prøvehelg for kennel Istadmyra

Oppdrettar Torbjørn Søgaard stillte med to kullsøstre og fekk premiert dei begge to.

Torbjørn Søgaard hadde ei fin prøvehelg på Filefjell. Han stillte med si eiga Istadmyras ALA Femi og kullsøstera Istadmyras ALA Amy. Det gjekk veldig bra og det vart premiar begge dagane. Amy fekk 2AK både lørdag og søndag, mens Femi oppnådde 3Ak lørdagen.

Istsdmyras ALA FEMI og Amy og Tobben_crop

Me gratulerer oppdrettar og førar Tobben så masse!!!