Informasjon om påmelding til jaktprøver fra FKF

Informasjon om påmelding til jaktprøver fra FKF

Her kommer utfyllende informasjon angående påmelding til jaktprøver

Fra styret i FKF

——————————

Det viser seg at det er nødvendig med mer informasjon, – både til prøvedeltakere og arrangører.

FKF ber derfor om at klubbene legger nedenstående informasjon raskest mulig ut på sin nettside:

———————————————————————————————————————

Som kjent for de aller fleste er det nå gitt mulighet til å melde på jaktprøver via «Min side» på www.nkk.no [1] . For å kunne gjøre dette må man ha registrert seg hos NKK med sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NKK.

Det er ikke alle prøvedeltakere som er medlem av en rase- eller distriktsklubb, og disse deltakere VIL MÅTTE BETALE DOBBELT STARTKONTINGENT. DET ER EIER AV HUNDEN SOM MÅ VÆRE MEDLEM AV EN RASE-, DISTRIKTSKLUBB ELLER NJFF.

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber UNDER FORUTSETNING AV AT DE HAR OPPRETTET SIN EGEN PROFIL HOS NKK, VED Å LOGGE INN PÅ «MIN SIDE» OG SÅ LEGGE INN SIN EPOSTADRESSE OG SITT MEDLEMSNUMMER HOS NJFF.

Arrangørklubber bør være oppmerksomme på – når man manuelt registrerer en deltaker og får opp med rødt «Medlem: Ikke gyldig», betyr dette at vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb og skal da betale dobbelt avgift.

Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF! Man må i slike tilfeller ta kontakt med vedkommende og informere om dette. Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF