Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NVK-TRØNDELAG.

TID: 7 Februar  KL. 19.00.

STED: Øvre Flatåsvei 6, 7079 Flatåsen. (2.etg. Alf Hansen AS)

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive
  3. Gjennomgang regnskap 2017.
  4. Godkjenne Årsberetningen.

Etter Ekstraordinært Årsmøte, fortsetter vi med gjennomgang av papirer og saker som gjelder DK/RS.

Velkommen,

Distriktskontakt,  Ketil Arntsen.