Innkomne forslag på Valgkomite og DK

Følgende forslag har innkommet og vil stå til valg på årsmøtet 24 januar 2023

Følgende 4 forslag er innkommet på valg av ny DK og valgkomite

1

DK Petter Kaald (gjenvalg)

Valgkomite: Steve Støpamo

Geir Gåsland

 

2

DK Alfred Ørjebu

Valgkomite: May Britt Hauffen

Mia Karine Johnsen

 

3

DK Alfred Ørjebu

Valgkomite: Jorunn Hasselberg

 

4

DK ingen

Valgkomite: Mia Karine Johnsen

May Britt Hauffen