Kriterier for Årets hund i Agder

NVK Agder skal årlig kåre beste unghund og beste voksne hund som eies av medlem i distriktet. Kåringen skjer på bakgrunn av resultater oppnådd på jakt- og apportprøver i klassene UK og AK/VK. Resultater oppnådd på jakt/feltprøver i Skandinavia teller også tilsvarende de norske jakt/feltprøver.

Den med flest poeng etter NVCup’s regler vinner. Ved lik poengsum vinner yngste hund.

Medlemmene må selv melde inn alle resultater både fra Norge og utlandet innen den frist som styret fastsetter.

En og samme hund kan vinne tittelen og premie flere ganger. Dersom vinneren ønsker å benytte tidligere mottatt premie, – på samme hund, – kan nye titler påføres på samme premie. Det skal også utdeles diplom til vinnerne.

 

(Enstemmig vedtatt av årsmøtet 28.11.2013. Sist endret av årsmøtet 1.2.2024)