Kriterier for Årets hund i Agder

NVK Agder skal årlig kåre beste unghund og beste voksne hund som eies av medlem i distriktet. Kåringen skjer på bakgrunn av resultater oppnådd på jakt- og apportprøver i klassene UK og AK/VK. Den med flest poeng etter NVCup’s regler vinner. Ved lik poengsum vinner yngste hund.

Styret henter resultatene fra NVC. Medlem som ikke har meldt sine resultat inn til NVC, må sende disse til styret innen den frist som styret fastsetter når tidspunkt for årsmøte kunngjøres. Styret skal bestrebe seg på å få med resultater fra alle jaktprøver i året, selv om de siste prøvene skulle avholdes etter fristen for innsendelse.

En og samme hund kan vinne tittelen og premie flere ganger. Dersom vinneren ønsker å benytte tidligere mottatt premie, – på samme hund, – kan nye titler påføres på samme premie. Det skal også utdeles diplom til vinnerne.

(Enstemmig vedtatt av årsmøtet 28.11.2013. Sist endret av årsmøtet 7.2.2019)