Nye Indekser

Endelig er de her!

Indeksene er oppdaterte. Datauttrekket er gjort 12.10.20 og det vil si at alle resultater før denne datoen teller med i disse nye indeksene. Prøveresultater og HD-resultater etter denne datoen kommer på neste kjøring.