Referat fra årsmøtet, NVK Agder

NVK AGDER logoReferat fra Årsmøte i NVK Agder, 19.1.2017

Til stede: Njål og Arlin Lundevik, Helge og Lisbeth Reinertsen, Britt Elin Thorkildsen, Odd Magne Håvemoen og Lene Engdahl.

 1. Årsmøtet ble åpnet av Lisbeth Reinertsen som ønsket de fremmøtte velkommen.
 2. Innkallingen til møtet ble godkjent uten kommentarer.
 3. Lisbeth Reinertsen ble valgt til møteleder, Lene Engdahl til referent og Helge og Lisbeth Reinertsen til å undertegne protokollen.
 4. Årsberetning ble opplest av og godkjent uten kommentarer.
 5. Ettersom det ikke har vært aktiviteter og derved ingen bilag med unntak av renteinntekter kr 26,32 i 2016, ble det ikke fremlagt noe regnskap.
 6. Gjennomgang av årsmøtesaker til Distriktsamling med NVK, 28.-29.2.2017. Da vi hadde relativt liten tid før neste punkt på programmet, foredrag med Mathias Westerlund fra fuglehundskolen «Visjon», ble vi enige om at de som har kommentarer til sakene som skal opp på Representantskapsmøtet, sender disse på mail til Lisbeth Reinertsen eller Lene Engdahl.
 7. Årsmøtet godkjente for øvrig at Lene Engdahl, som nyvalgt DK reiser som representant for Agder, og Lisbeth Reinertsen deltar som observatør.
 8. Saker som ble drøftet var først og fremst apportregler, som skal revideres. Vi i Agder mener at hunden bør apportere i VK. Videre drøftet vi behovet for opprydning i begreper i endringsforslagene, for eksempel i forhold til frossen fugl (bør det ikke også innebefatte andre fugl enn rype, om man først skal godta frossen fugl?). Videre tenker vi at det i disse tider med krav om human jakt, vil være viktig at hunden kan apportere vilt som er nylig felt, så vel som at den viser apportferdigheten også på prøver. Vi stiller oss også i utgangspunktet skeptiske til at resultater fra apportprøver skal erstatte apport under prøver.
 9. Aktiviteter for 2017: Vintersamling, Hovden Fjellstoge 3.-5. februar. Det er også ønske om en tur til Danmark eller Sverige på sensommer eller tidlig høst med lavlandstrening. Det kan også bli aktuelt med fellestrening(er) på apportøvelsene når det går mot vår. Det vil være et mål for kommende år å få opp medlemstallet i klubben lokalt, da den pr. 1 januar teller kun 33 medlemmer.
 10. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt og nytt styre for NVK Agder ble følgende: Styremedlem: Britt Elin Thorkildsen (ny, 1 år)Revisor: Rune Haddeland (gjenvalg, 1 år)Medlem: Magne Brynjulfsen (gjenvalg, 1 år)
 11. Valgkomite: Leder Helge Reinertsen (gjenvalg, 2 år)
 12. Kasserer Lisbeth Reinertsen (gjenvalg, 2 år)
 13. Leder/DR: Lene Engdahl (ny, 1 år)
 14. Kåring av Årets AK hund, som igjen ble NUCH NJ(k)CH Haugtun’s Ffb Frøken Kalla til Lisbeth Reinertsen, med 3 x 2. AK Fullkombinert og 1 x 2AK skog. Vi gratulerer!

Etter årsmøtet fikk fem av de fremmøtte med seg et spennende og lærerikt foredrag med Mathias Westerlund.

Arendal, 24.1.2017                Lene Engdahl (referent)

Helge Reinertsen (sign)                                              Lisbeth Reinertsen (sign)