Skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter

NVK V/T ønsker velkommen til skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter i tradisjonelt gode terreng 31. august og 1. september. Foreløpige partilister pr 26.08.19 finner du her.

Velkommen til skogsfugl-/fullkombinertprøve på Presteseter

Sted: Presteseter, Lardal i Vestfold
Tid: 31. august og 1. september 2019

Prøven har hovedkvarter på samme sted som den årlige apportprøven og bruker terrenger i umiddelbar nærhet til Presteseter. Tradisjonelt har prøven kunnet skilte med gode terrenger som er godt besatt med fugl.

Prøveleder under årets prøve er Thomas Ellefsen, tlf. 90143261
Epost til prøvesekretær: nvkvestfoldtelemark@gmail.com

Foreløpige partilister pr 26.08.19 finner du her. Det vil kunne bli endringer på listene.
Merk at det er opprop kl 08.00 og kl 12.00. Tid for opprop står på partilistene.

Lørdag:
– Partiliste fullkombinert lørdag
– Partilister Skog lørdag

Søndag:
– Partilister fullkombinert søndag
– Partilister Skog søndag

Prøven er nå fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste er det utsatt påmeldingsfrist til 29.08.19.

 

Påmelding:

Om påmelding fullkombinert:
Det koster kr 600 pr start på fullkombinert prøven. Om du ikke har eget apportvilt kommer viltavgift i tillegg på kr. 150,-  pr start.Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-fullkombinert, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 56-19005.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.
Evt viltavgift (dersom du ikke har egen fugl til apportdelen) betales inn til konto: 2610.30.79895.

Om påmelding skogsfugl:
Det koster kr 525 pr start på skogsfuglprøven.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-skogsfugl-høst, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 54-19017.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Påmeldingsfrist: 15. august 2019 

Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har like stor rett til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste.


Utsatt påmeldingsfrist er 29. august 2019.
Om utsatt påmeldingsfrist: Det er mulig å melde seg på prøven elektronisk t.o.m. 29.08.19. Ved påmelding etter ordinær påmeldingsfrist, 15.08.19, tilkommer kr 50 i tilleggsgebyr.
NB! Dersom prøven er fulltegnet vil man ved å melde seg på i perioden 16. – 29. august, automatisk komme på venteliste i den rekkefølge man melder seg på.

Overnatting
Det er mulig å ligge inne på hytta på Presteseter. Dette koster kr 200 pr natt pr pers og det er begrenset med plasser så her er det førstemann til mølla som gjelder.
Foruten overnatting inne på hytta er det mulig å slå opp telt (kr 50 pr natt) eller å ta med seg campingvogn/bobil (kr 100 pr natt).

Jegermiddag
Vi tilbyr alle å være med på felles jegermiddag lørdag kveld. Jegermiddagen koster kr 200 pr pers. Drikke til maten må du ta med selv. Påmelding til jegermiddagen må vi ha innen 23.08.2019. Send e-post til nvkvestfoldtelemark@gmail.com dersom du ønsker overnatting og/eller jegermiddag.

Betaling for overnatting og middag settes inn på konto: 2610.30.79895

Oppsummert info om skogsfugl- og fullkombinertprøven:
– Påmelding på web! Husk å betale innen fristen da det vil tilkomme tilleggsgebyr på kr 50 ved for sen innbetaling.
– Startkontigent: kr. 600,- pr start fullkombinert, eventuell viltavgift kr. 150,- i tillegg
– Startkontigent: kr. 525,- pr start skogsfuglprøve
– Kontonr. 2610.30.79895.
– Bestilling av overnatting og/eller jegermiddag. Se info over.
– Påmeldingsfrist er 15. august
– Opprop vil være kl 08.00 hver morgen
– Det er krav om sauerenhetsbevis da det er sau i området
– Det er bompenger på veiene i området. Du betaler med sms ved bommen.

NB! Det er dårlig mobildekning ved hytta på Presteseter (prøveledelsen nåes ikke etter kl 12.00 på fredag 30. august)

Veibeskrivelse:
Adkomst fra Rv 40 ved Svarstad retning Skrim/Omholtfjell. Ta der det er skiltet bl.a. til Svarstad Skisenter. Følg skilting mot Omholtfjell. Ved Bergandammen (ca. 12 km fra avkjøringa på riksvei 40) er det skilt med avkjøring til Presteseter. Herfra er det ca. 6 km. til hytta som ligger ved veien og består av 3 røde bygninger. Det vil bli skiltet fra Rv 40 med NVK skilt.
Se link: http://kart.gulesider.no/m/adcoA

NVK avd Vestfold/Telemark ønsker alle hjertelige velkommen til Presteseter!