Skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter 26. og 27. august

NVK V/T ønsker velkommen til Presteseter i tradisjonelt gode terreng 26. og 27. august. Partilister pr 25.08.23

Velkommen til skogsfugl-/fullkombinertprøve på Presteseter

Sted: Presteseter, Lardal i Vestfold
Tid: 26. og 27. august 2023

Prøven har hovedkvarter på samme sted som den årlige apportprøven og bruker terrenger i umiddelbar nærhet til Presteseter. Tradisjonelt har prøven kunnet skilte med gode terrenger som er godt besatt med fugl.

Prøveleder er Britt Svendsen
Tlf.: 984 26 092

 

Foreløpige partilister
Under finner du foreløpige partilister pr 25.08.23. Det vil kunne bli endringer på disse fram mot prøven.
Partilistene er merket med tidspunkt for opprop. Alle fullkombinertpartiene har opprop kl 8.
For skog er det opprop kl 8 og kl 12. De som har opprop kl 12 må påregne at det kan bli noe venting avhengig av hvordan formiddagen forløper ute i terrengene. Men vi velger å ha to opprop slik at ikke alle må vente fra kl 8.

Skog:

Partilister for skog lørdag 26.08.23

Partilister for skog søndag 27.08.23

 

Fullkombinert:

Partilister FK lørdag 26.08.23

Partilister FK søndag 27.08.23

 

Påmelding:

Om påmelding fullkombinert:
Det koster kr 600 pr start på fullkombinert prøven. NB! Husk at du må ha med eget apportvilt.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-fullkombinert, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 56-23004.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Om påmelding skogsfugl:
Det koster kr 525 pr start på skogsfuglprøven.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-skogsfugl-høst, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 54-23007.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Påmeldingsfrist (utsatt): 16. august 2023

Epost til prøvesekretær: vorstehVT@gmail.com

Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har like stor mulighet til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking etter fristens utløp, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste.
Dersom prøven ikke er fulltegnet ved fristens utløp vil det bli oppgitt utsatt frist. Følg med på denne siden for oppdatering ifht dette.

Regler for trekking av hund:
Trekking fra venteliste skriftlig tidligere enn 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Veterinær eller legeattest innsendt senest 12 timer før opprop – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer før opprop – 75% refusjon

Må du trekke hunden? Send e-post til vorstehVT@gmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse.

Opprop
Opprop vil som tidligere år foregå kl 8 og kl 12. Partilistene merkes med oppmøtetidspunkt.

Overnatting
Det er flere muligheter for overnatting på Presteseter. Vi har tilgjengelig noen senger inne på hytta. Det koster kr 250 pr natt. Det er også mulig å slå opp telt (kr 100 pr natt) eller å ta med seg campingvogn/bobil (kr 150 pr natt).

Jegermiddag
Vi arrangerer felles jegermiddag lørdag kveld, men det vil være begrenset med plasser. Jegermiddagen koster kr 250 pr pers. Drikke til maten må du ta med selv. Påmelding til jegermiddagen må vi ha innen 18.08.2023. Send e-post til vorstehVT@gmail.com dersom du ønsker overnatting (telt/campingvogn/bobil) og/eller jegermiddag.

Betaling for overnatting og middag settes inn på konto: 2610.30.79895

Oppsummert info om skogsfugl- og fullkombinertprøven:
– Påmelding på web!
– Startkontigent: kr. 600,- pr start fullkombinert
– Startkontigent: kr. 525,- pr start skogsfuglprøve
– Kontonr. 2610.30.79895.
– Bestilling av overnatting og/eller jegermiddag. Se info over.
– Påmeldingsfrist er 4. august
– Det er krav om sauerenhetsbevis da det er sau i området
– Det er bompenger på veiene i området. Mer info om dette finner du her: https://www.fritzoeskoger.no/bomveier.

NB! Det er dårlig mobildekning ved hytta på Presteseter (prøveledelsen nåes ikke etter kl 12.00 på fredag 25. august)

Veibeskrivelse:
Adkomst fra Rv 40 ved Svarstad retning Skrim/Omholtfjell. Ta der det er skiltet bl.a. til Svarstad Skisenter. Følg skilting mot Omholtfjell. Ved Bergandammen (ca. 12 km fra avkjøringa på riksvei 40) er det skilt med avkjøring til Presteseter. Herfra er det ca. 6 km. til hytta som ligger ved veien og består av 3 røde bygninger. Det vil bli skiltet fra Rv 40 med NVK skilt.
Se link: http://kart.gulesider.no/m/adcoA

NVK avd Vestfold/Telemark ønsker alle hjertelige velkommen til Presteseter!