Skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter 3. og 4. september

NVK V/T ønsker velkommen til Presteseter i tradisjonelt gode terreng 3. og 4. september. Foreløpig partilister pr 01.09.22 finner du her.

Velkommen til skogsfugl-/fullkombinertprøve på Presteseter

Sted: Presteseter, Lardal i Vestfold
Tid: 3. og 4. september 2022

Prøven har hovedkvarter på samme sted som den årlige apportprøven og bruker terrenger i umiddelbar nærhet til Presteseter. Tradisjonelt har prøven kunnet skilte med gode terrenger som er godt besatt med fugl.

Prøveleder er Thomas Ellefsen.
Tlf.: 901 43 261.

Foreløpige partilister:
Oppmøtetidspunkt står på hver enkelt partiliste.

Skogsfuglprøven:
Foreløpig partilister lørdag
Foreløpig partilister søndag

Fullkombinertprøven:
Foreløpige partilister lørdag
Foreløpig partilister søndag
Venteliste søndag

 

Påmelding:

Om påmelding fullkombinert:
Det koster kr 600 pr start på fullkombinert prøven. NB! Husk at du må ha med eget apportvilt.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-fullkombinert, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 56-22007.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Om påmelding skogsfugl:
Det koster kr 525 pr start på skogsfuglprøven.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-skogsfugl-høst, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 54-22016.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Påmeldingsfrist: 12. august 2022

Epost til prøvesekretær: nvkvestfoldtelemark@gmail.com

Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har like stor mulighet til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking etter fristens utløp, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste.
Dersom prøven ikke er fulltegnet ved fristens utløp vil det bli oppgitt utsatt frist. Følg med på denne siden for oppdatering ifht dette.

Opprop
Opprop vil som tidligere år foregå kl 8 og kl 12. Partilistene merkes med oppmøtetidspunkt.

Overnatting
Det er flere muligheter for overnatting på Presteseter. Vi har tilgjengelig noen senger inne på hytta. Det koster kr 250 pr natt. Det er også mulig å slå opp telt (kr 100 pr natt) eller å ta med seg campingvogn/bobil (kr 150 pr natt).

Jegermiddag
Vi arrangerer felles jegermiddag lørdag kveld, men det vil være begrenset med plasser. Jegermiddagen koster kr 250 pr pers. Drikke til maten må du ta med selv. Påmelding til jegermiddagen må vi ha innen 26.08.2022. Send e-post til nvkvestfoldtelemark@gmail.com dersom du ønsker overnatting (telt/campingvogn/bobil) og/eller jegermiddag.

Betaling for overnatting og middag settes inn på konto: 2610.30.79895

Oppsummert info om skogsfugl- og fullkombinertprøven:
– Påmelding på web!
– Startkontigent: kr. 600,- pr start fullkombinert
– Startkontigent: kr. 525,- pr start skogsfuglprøve
– Kontonr. 2610.30.79895.
– Bestilling av overnatting og/eller jegermiddag. Se info over.
– Påmeldingsfrist er 12. august
– Det er krav om sauerenhetsbevis da det er sau i området
– Det er bompenger på veiene i området. Mer info om dette finner du her: https://www.fritzoeskoger.no/bomveier.

NB! Det er dårlig mobildekning ved hytta på Presteseter (prøveledelsen nåes ikke etter kl 12.00 på fredag 2. september)

Veibeskrivelse:
Adkomst fra Rv 40 ved Svarstad retning Skrim/Omholtfjell. Ta der det er skiltet bl.a. til Svarstad Skisenter. Følg skilting mot Omholtfjell. Ved Bergandammen (ca. 12 km fra avkjøringa på riksvei 40) er det skilt med avkjøring til Presteseter. Herfra er det ca. 6 km. til hytta som ligger ved veien og består av 3 røde bygninger. Det vil bli skiltet fra Rv 40 med NVK skilt.
Se link: http://kart.gulesider.no/m/adcoA

NVK avd Vestfold/Telemark ønsker alle hjertelige velkommen til Presteseter!