Skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter

NVK V/T ønsker velkommen til skogsfugl- og fullkombinertprøve på Presteseter i tradisjonelt gode terreng 5. og 6. september. Partilistene finner du her.

Velkommen til skogsfugl-/fullkombinertprøve på Presteseter

Sted: Presteseter, Lardal i Vestfold
Tid: 5. og 6. september 2020

Prøven har hovedkvarter på samme sted som den årlige apportprøven og bruker terrenger i umiddelbar nærhet til Presteseter. Tradisjonelt har prøven kunnet skilte med gode terrenger som er godt besatt med fugl. Prøven er pr 31.08.2020 fulltegnet.

Foreløpige partilister (med forbehold om endringer):
Skogsfuglprøve lørdag med opprop kl 8
Skogsfuglprøve lørdag med opprop kl 12
Fullkombinert lørdag med opprop kl 8

Skogsfuglprøve søndag med opprop kl 8
Skogsfuglprøve søndag med opprop kl 12
Fullkombinert søndag med opprop kl 8

 

Påmelding:

Om påmelding fullkombinert:
Det koster kr 600 pr start på fullkombinert prøven. NB! Ihht til retningslinjer ifm koronaepidemien må du ha eget apportvilt.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-fullkombinert, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 56-20010.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Om påmelding skogsfugl:
Det koster kr 525 pr start på skogsfuglprøven.
Du finner link til web-påmelding på NKK sine sider. Gå til terminliste, Fuglehundprøve-skogsfugl-høst, og følg linken som ligger under prøven på Presteseter. Ref.nr til prøven er: 54-20021.
Klasser: AK1 er lørdag, AK2 er søndag.

Påmeldingsfrist: 21. august 2020 

Epost til prøvesekretær: nvkvestfoldtelemark@gmail.com, tlf: 984 26 092

Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har like stor rett til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking etter fristens utløp, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste.
Dersom prøven ikke er fulltegnet ved fristens utløp vil det bli oppgitt utsatt frist. Følg med på denne siden for oppdatering ifht dette.

 

Opprop
Opprop vil som tidligere år foregå kl 8 og kl 12. Partilistene merkes med oppmøtetidspunkt.

Overnatting
Som følge av smittevernhensyn vil det ikke være plass til andre enn funksjonærer og dommere for overnatting inne på Presteseter.
Det er imidlertid fullt mulig å slå opp telt (kr 50 pr natt) eller å ta med seg campingvogn/bobil (kr 100 pr natt).

Jegermiddag
Vi arrangerer felles jegermiddag lørdag kveld, men det vil være begrenset med plasser. Jegermiddagen koster kr 200 pr pers. Drikke til maten må du ta med selv. Påmelding til jegermiddagen må vi ha innen 01.09.2020. Send e-post til nvkvestfoldtelemark@gmail.com dersom du ønsker overnatting (telt/campingvogn/bobil) og/eller jegermiddag.

Betaling for overnatting og middag settes inn på konto: 2610.30.79895

Covid-19
Vi vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for gjennomføring av jaktprøver.
– deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta
– hold avstand til andre, minst en meter, både på opprop og i felt.
– deltagere oppfordres til å medbringe egen håndsprit. Arrangør sørger for håndsprit til felles oppmøteplasser og til dommere og annet personell.
FKF’s veileder finner du her

Oppsummert info om skogsfugl- og fullkombinertprøven:
– Påmelding på web!
– Startkontigent: kr. 600,- pr start fullkombinert
– Startkontigent: kr. 525,- pr start skogsfuglprøve
– Kontonr. 2610.30.79895.
– Bestilling av overnatting og/eller jegermiddag. Se info over.
– Påmeldingsfrist er 21. august
– Det er krav om sauerenhetsbevis da det er sau i området
– Det er bompenger på veiene i området. Mer info om dette finner du her: https://www.fritzoeskoger.no/bomveier.

NB! Det er dårlig mobildekning ved hytta på Presteseter (prøveledelsen nåes ikke etter kl 12.00 på fredag 4. september)

Veibeskrivelse:
Adkomst fra Rv 40 ved Svarstad retning Skrim/Omholtfjell. Ta der det er skiltet bl.a. til Svarstad Skisenter. Følg skilting mot Omholtfjell. Ved Bergandammen (ca. 12 km fra avkjøringa på riksvei 40) er det skilt med avkjøring til Presteseter. Herfra er det ca. 6 km. til hytta som ligger ved veien og består av 3 røde bygninger. Det vil bli skiltet fra Rv 40 med NVK skilt.
Se link: http://kart.gulesider.no/m/adcoA

NVK avd Vestfold/Telemark ønsker alle hjertelige velkommen til Presteseter!