VIKTIG INFO til deltagere på apportprøven ved Presteseter 25.-26. juni

Larvik kommune har innført totalt bålforbud i Larvik kommune.
Dette betyr at det er forbudt å gjøre opp noen form for ild i forbindelse med apportprøven ved Presteseter.
I saken fra Larvik kommune står det:
«Ifølge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill,stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.»