Årsberetning og protokoll fra årsmøtet 2019

Her kommer protokoll og årsberetning fra årsmøtet.

Kort oppsummert kan vi meddele at det nye styret blir:

Leder Svend Asle Eggen
Styremedlemmer Jan Anders Halvorsen
Julie Grande
Anna Karina Wiborg
Jonas Kallar Gunnes
Sissel Fornes Alstad
Alexander Trøen

 

Aktivitetene neste år vil bli omtrent som i år, detaljert aktivitetsplan utarbeides av det nye styret. Om noen har innspill eller ønsker kan de gjerne melde fra til nvktrondelag@gmail.com.

Årsberetningen omhandler hva som har skjedd i løpet av året, både arrangementer holdt av klubben og premier tildelt klubbmedlemmer.

Årets hund dette året, med god margin; SV Beethoven av Brandsegg Søndre, eier Rune Fossum.

 

Protokoll årsmøte NVK Trøndelag 2019

Årsberetning NVK Trøndelag 2019