Deltakelse på svenske jaktprøver

Deltakelse på svenske jaktprøver

Svenske myndigheter har åpnet for at nordmenn kan delta på jaktprøver i Sverige, på visse betingelser.

Den Svenske Vorstehklubben skriver på sine nettsider at særskilte regler gjelder for høyfjellsprøver på statlig grunn som holdes av hundeklubber etter avtale med lokale myndigheter (länsstyrelsene).

Betingelsene er ifølge SVK at prøven er arrangert av en hundeklubb – og at den utenlandske deltakeren har løst svensk jaktlisens/kort.

Det gjelder ens regler i de tre länene Jämtland, Västerbotten og Norrbotten.

Hilde Børdalen og SV Pitkän Fåx på jaktprøve med felling på Långtora i 2016.

JAKTPRØVER:

Utenlandske deltakere kan delta på jaktprøver arrangert av hundeklubber, også før 16. september.

Alle jaktprøver der fugl felles, sidestilles med jakt.

Dermed må ALLE deltakere, også de utenlandske, løse svensk statlig jaktkort før prøven, selv om man ikke stiller med våpen, men kun med hund.

Länsstyrelsen Jämtland krever at prøveledelsen kontrollerer dette før prøvestart. Samme rutiner gjelder for Västerbotten og Norrbotten. Det betyr at hver enkelt prøvedeltaker må vise frem jaktkort før prøvestart.

Utenlandske deltakere på jaktprøver trenger ikke søke länet spesielt, men klubben som arrangerer prøven må sende inn deltakerliste for alle startende til länet.

Dette gjelder for i år. Etter evaluering kan reglene bli endret neste år.

HUNDETRENING:

Når det gjelder organisert hundetrening, egentrening og jakt, må deltakerne kunne vise til nærmere tilknytning til Sverige, akkurat som alle utenlandske jegere. Dette gjelder altså aktivitet fra jaktstart til 16. september.

Det er bare unntak for jaktprøver, skriver Jordbruksverket.

Det svenske Jordbruksverket kan kontaktes her: Telefon +46 0771-223 223 (kl. 8.00-16.30 på hverdager) eller via e-post.

Her finner du oversikt over svenske jaktprøver 2017.

Også bladet Svensk Jakt har skrevet om hvordan nordmenn som ønsker å jakte eller starte på høyfjellsprøver i Sverige i høst, skal forholde seg.

Bildet øverst viser Henrik Syvertsen og SV Irene Huss under NVK Buskeruds distriktsmesterskap på Trossnäs gård (Kennel Kragborg, Anders Due) ved Karlstad i 2016. Et distriktsmesterskap blir trolig å sammenlikne med organisert hundetrening.

Lykke til, til dere som starter på svensk jaktprøve i høst!