Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i NVK Trøndelag 3.februar

 

TID: 3. februar kl 18:00

STED: Brattørkaia 16, ved siden av Power House, 5.etg. Ring Svend Asle på 982 51 663 om du har problemer med å finne fram eller komme deg inn.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  3. Gjennomgang av regnskap 2019

Etter ekstraordinært årsmøte går vi gjennom saker for distriktskonferansen påfølgende helg.

Velkommen!