Njål er ny leder i NVK Agder

På årsmøtet overtok Njål Lundevik lederklubba fra Lene Engdahl.

Det nye styret i NVK Agder blir slik:

Leder/Distriktskontakt: Njål Lundevik (ny 1 år)
Styremedlem: Britt Elin Thorkildsen (gjenvalg 2 år)
Kasserer: Lisbeth Reinertsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Revisor: Rune Haddeland (gjenvalg 1 år)

Valgkomité:

Leder: Helge Reinertsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Medlem: Magne Brynjulfsen (gjenvalg, 2 år)

Njål vil presisere at han påtar seg vervet med visse betingelser. Han beklager at det fra hans
side ikke vil bli så mye aktivitet, men han skal ivareta oppgavene som formelt følger vervet.

Årsmøtet ga Lisbeth Reinertsen fullmakt til å representere Agder på NVKs  Distriktskonferanse/Representantskapsmøte siden Njål er bortreist i utlandet.

To treningssamlinger

Dette er planlagte aktiviteter i 2018, en på våren og en på høsten. Følg med her på nettsiden og i vår Facebook-gruppe.

Vi undersøker bl.a. muligheter for treningssamling i Skagen i Danmark i august.
Vi oppfordrer også våre medlemmer til å delta på arrangementer i andre
distrikter, og benytte seg av tilbud (f.eks. dressurkurs) i lokale rase klubber, NISK og Agder Fuglehundklubb.

Her er Referat fra Årsmøte i NVK Agder 2018 – Signert

På årsmøtet ble det også delt ut heder til Årets hunder i Agder