Ole-Erik overtar i Vestfold/Telemark

Ole-Erik overtar i Vestfold/Telemark

Ole-Erik Furuheim er ny leder i NVK Vestfold/Telemark.

På årsmøtet 8. desember overtok Ole-Erik Furuheim formannsklubba fra Ulrich Aasland.

Styret

Med seg i styret får Ole-Erik denne gjengen:

    • Kasserer Espen Halvorsen
    • Sekretær Britt Svendsen
    • Styremedlem Fredrik Bruland
    • Styremedlem Audun Kristiansen
    • Styremedlem Sigurd P. Spæren

Her finner du kontaktinfo for det nye styret.

Revisjon:

Revisor: Monicha Rud monicha.overleir.rud@gmail.com
Vararevisor: Åse Irene Furuheim

Valgkomite:

John Halvor Madsen, Åse Irene Furuheim og Ulrich Aasland

Apportprøvekomite:

John Halvor Madsen og Violet Andersen

Skogsfuglprøvekomite:

Thomas Ellefsen og Bjarne Smukkestad