Skogsfuglprøven Trøndelag 2018

Skogsfuglprøven Trøndelag 2018

Da nærmer det seg NVK-Trøndelag sin årlige ettermiddag skogsfulgprøve torsdag den 30. august.

Partilister

Venteliste

Vi har i år tre partier og 12 deltagere som skal ut i skogen på Lundamo bruk. Alle påmeldte har fått plass, ingen på venteliste.

Alle partier møter opp på Cirkel K i Lundamo sentrum kl. 1500

Husk på forhånd å betale bompenger inne på stasjonen.

Sauerenhetsbevis må medbringes.

Partilister blir lagt ut noen dager før.

Hvis spørsmål så ta kontakt med prøveleder Ketil Arntsen – tlf. 994 26 636

Velkommen skal dere være!