Slik melder du deg på jaktprøve

Slik melder du deg på jaktprøve

Nå er det slutt på manuell påmelding til apportprøver og jaktprøver.

NKK har sammen med FKF innført et nytt datasystem som gjør det mulig å melde på til prøver, på samme måte som utstillinger, via «Min side» på www.nkk.no.

For å kunne gjøre dette må man ha registrert seg hos NKK med sin e-postadresse og sitt medlemsnummer hos NKK.

Systemet krever at eier av hunden er medlem av en rase-, distriktsklubb eller NJFF.

Krav om medlemskap

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber under forutsetning av at de har opprettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på «Min side» og så legge inn sin e-postadresse og sitt medlemsnummer hos NJFF.

Arrangørklubber bør være oppmerksomme på – når man manuelt registrerer en deltaker og får opp med rødt «Medlem: Ikke gyldig» –  betyr dette at vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb – og skal da betale dobbelt avgift.

Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF.  Man må i slike tilfeller ta kontakt med vedkommende og informere om dette.  Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».

Ved påmelding flere dager

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK: UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.

UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve. Da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

Lykke til! Husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50 pr. start.

Alle frister står på NKK.no

Les alt om elektronisk påmeldiing på FKFs nettsider: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/