Årsmøte Trøndelag 18. nov.

Velkommen til årsmøte og sosial kveld 18. november.

NVK TRØNDELAG logoSted: Øvre Flatåsvei 6. 7079 Flatåsen. (kantina 2.etg. til Alf Hansen AS) kl. 19.00.

Saksliste:

1.       Godkjenning av innkalling og saksliste

2.       Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til og undertegne protokollen.

3.       Behandle årsberetningen.

4.       Gjennomgang av regnskap 2016. (til orienterin ikke revidert)

5.       Gjennomgang aktivitetsplan 2017

6.       Godkjenne budsjett 2017.

7.       Valg av medlemmer til Styre og Valgkomite.

8.       Behandling av innkomne saker.

Etter Årsmøtet kårer vi Årets Jakthund og  fortsetter vi med hyggelig kveld med Spekemat som tema. Dere tar med spekemat osv. til kurvfest. Egen drikke medbringes.

Det bli og loddsalg med fine premier, så ta med litt kontanter så får du muligheten til å ta med deg en fin premie hjem.

Vel møtt!

Ketil Arntsen