Buhol-prøven etterlyser prøveleder 20. til 22. juni

Buhol-prøven etterlyser prøveleder 20. til 22. juni

De populære apportprøvene på Buhol i juni mangler prøveleder

Apportvinnere på Buhol i 2015. Fra venstre: Nina Holmberg, Bente Holm og Mette Line. Foto: Bente Svebak.
Apportvinnere på Buhol i 2015. Fra venstre: Nina Holmberg, Bente Holm og Mette Lien. Foto: Bente Svebak.

Per dags dato mangler det en prøveleder som kan ta ansvaret for å få gjennomført årets Buhol-prøve, som går på ettermiddagstid.

Hvis du eller noen du kjenner, har et brennende ønske om dette mandatet, eller bare er verdens mest hjelpsomme, så send en e-post til Ove Myhre – munster@online.no snarest mulig.

Du trenger ikke kunne alt om apport, men organisasjonstalent er fint å ha.

Du vil naturligvis ikke stå alene om ansvaret. Styret i O/A og øvrige ressurspersoner, samt en stor og erfaren dugnadsgjeng, vil hjelpe deg med det meste. Og du får æren!

Meld deg da vel!