Golddigger med gode resultater

På skogsfuglprøven i Nannestad fikk Golddigger 2 x 1. AK

Speldraget’s Golddigger – 2 x 1. AK – eier/ fører Randi Schulze