Heder til NVKs ildsjeler

Heder til NVKs ildsjeler

13 NVK-medlemmer er hedret med gull- og sølvmerker.

NVK-leder Birte Wold Myhre hadde gleden og æren av å overrekke klubbens hederstegn til flere fortjente NVK-medlemmer under festmiddagen på årets landssamling.

Gullmerke

 • Geir Sve
 • Geir Henning Strøm

Begge har vært sentrale i NVK Trøndelag og har sittet i NVKs hovedstyre og Jaktråd, samt bidratt gjennom mange år lokalt.

Under Harstad fuglehundfestival tidligere i sommer ble også et gullmerke utdelt til

 • Harriet Wiggen

Harriet fikk NVKs gullmerke for sin over 10 år lange innsats som redaktør av våre klubbsider i bladet Fuglehunden, og som medlem i hovedstyret og Jaktrådet.

På årets DKRS i februar fikk påtroppende NVK-leder

 • Birte Wold Myhre

sitt gullmerke av daværende leder Roger Brenden.

På årsmøtet i NVK Vestland tidligere i år, fikk nok en vorstehveteran klubbens gullmerke:

 • Anne Grete Langeland

Anne Grete er innehaver av Rugdelia kennel, sammen med tidligere NVK-leder Tore Kallekleiv. De har drevet med korthårvorsteh i over 40 år og oppnådd glimrende resultater. Anne Grete har også sitter i NVKs hovedstyre og avlsråd, hun er et rent oppslagsverk når det blant annet gjelder utstillinger og championater, og er  aktiv lokalt.

Sølvmerke

 • Walter Paulsen
 • Torbjørg Myhre

Begge fikk altså sine merker på landssamlingen (bildet øverst). De har vært og er aktive i NVK Nordland og lokale JFF. Walter er en populær apportdommer og Torbjørg er sentral frivillig i Rana JFF hvor hun har vært primus motor for apportprøver. Hun er også medinnehaver av Austbakkens kennel sammen med mannen Øystein Storvoll, som er utnevnt til klubbens æresmedlem.

Under Harstad fuglehundfestival tidligere i juni ble nok et sølvmerke utdelt:

 • Trude Giverhaug

Trude ble hedret med sølvmerket for sin innsats som lokalt energisentrum og distriktskontakt.

 • Jon Fosse
 • Børge Follesøy

Jon og Børge fikk sine sølvmerker under årsmøtet i NVK Vestland tidligere i år. De har begge vært lokale ildsjeler og bidratt på kurs og arrangementer i årevis. Børge har også sittet som distriktsrepresentant.

Jon Fosse og æresmedlem Tore Kallekleiv
Børge Follesøy og Tore Kallekleiv
 • Audun Kristiansen
 • Åse Irene Furuheim
 • Britt Svendsen 

Disse tre ble hedret med sølvmerket under apportprøven på Presteseter.
Alle tre er mangeårige ildsjeler i Telemark/Vestfold-gruppa som arrangerer både den populære apportprøven og skogsfuglprøven på Presteseter.

Åse Irene bor i Sandefjord og har også utmerket seg med en rekke meriterte hunder. Hun har kennelnavnet Orrygutten.

Britt Svendsen bor i Hof i Holmestrand, og har både vært sekretær for hovedstyret, og er nå distriktsrepresentant i distriktet. Hun har kennelnavnet Kvasshøgda.

Audun har også hatt verv som norsk FCI-representant. Han bor i Skien og er innehaver av kennel Vitjar som har levert en rekke gode korthår.

 

Nye æresmedlemmer

Nina Smidtsrød og Øystein Storvoll er nye æresmedlemmer i år.

Nina fikk sitt æresmedlemskap på DKRS i februar. Hun er innehaver av Rampen kennel og har drevet fram en rekke høyt premierte korthårvorstehere. Nina er også verdensmester i St Hubertus jakt, og en sentral frivillig i NVK Oslo og Akershus