Minner om årsmøte for 2017 i Oslo og Akershus

Tid: 05.12.2017
KL. 19.00

STED: Lindeberg 4H-gården, Strømsveien 350, 1081 Oslo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

SAKSLISTE:
1.​  Åpning av møtet
2.​  Valg av møteleder
3.​  1 medlem som referent
4.​  2 medlemmer til å underskrive protokoll /      tellekorps
5.​  Godkjenning av innkalling og saksliste
6. ​ Årsberetning
7.​  Regnskap og Revisjonsberetning
8.​  Forslag, Forslag til nye avlskriterier i NVK_OA
9.​  Budsjett 2018
10. Valgkomiteens innstilling
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare. For utlevering av dokumentene på e-post, ta kontakt med sekretær Monica Sawicz, e-post: monica.sawicz@gmail.com eller tlf.: 90637093.

Enkel servering.

VELKOMMEN!