Innkalling til årsmøte i NVK OA tirsdag 1. desember

Innkalling til årsmøte i NVK OA tirsdag 1. desember

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Dato: 01.12.2020
Klokka 19.00
STED: Lindeberg 4H-gården, Strømsveien 350, 1081 Oslo

SAKSLISTE:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av en referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
5. Godkjenning av innkalling og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2021
10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, senest 2 uker før møtet.

Smittevernsreglene til FHI følges! God håndhygene, minst en meters avstand og du må holde deg hjemme hvis du ikke er i form. Håndsprit vil være tilgjengelig. Alle vil bli registrert i tilfelle smittesporing.

Enkel servering.

VELKOMMEN!
Hilsen
Norsk Vorstehhundklubb avd. Oslo og Akershus