Årsmøte i NVK OA blir gjennomført digitalt tirsdag 9. februar 2021

Link til TEAMs kommer på din epost! Send en epost til nvkosloakershus@gmail.com, og register deg til oppmøte!

Det er innført nye anbefalinger/innstramminger fra sentralt hold. Smitten øker og styret mener at det er forbundet med en unødvendig risiko å avholde årsmøtet ved å samle medlemmer fra ulike deler av Oslo og Akershus. For å ha kontinuitet i klubbens arbeide, er det viktig å få gjennomført årsmøtet, og styret har bestemt at vi må avholde møtet digitalt. I denne tiden bør vi bidra i den nasjonale dugnaden ved å ikke samle folk unødvendig.

Norsk Vorstehhundklubb O/A avholder årsmøte den 9.februar.

Møtet avholdes på Teams og starter klokka 19.00

Registrer deg på nvkosloakershus@gmail.com

Du vil få tilsendt på din epost en innkalling til digitalt Teamsmøte. Trykk på lenken, og deretter BLI MED. Du kan benytte en PC eller Mac med kamera og lyd, eller mobiltelefonen din. Du styrer selv når du har på kamera og mikrofon. Hånden klikker du på for å få taletid. Hånden vil også bli benyttet under valget.

Saksliste:

Åpning av møtet

Valg av møteleder

Valg av en referent

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsbertning

Budsjett

Valg

 

Regnskap 2020 og årsberetning for 2020 er blitt avsluttet/skrevet som normalt. Aktivitetsplan for 2021 er blitt publisert.

 

Årsberetning for NVK OA

Regnskap for 2020

Revisjonsberetning 2020

Budsjett 2021

Valgkomitéens innstilling