Årsmøte i NVK OA er utsatt til pga. koronasituasjonen.

Årsberetningen og regnskap for 2020 er nå tilgjengelig, samt valgkomitéens innstilling til nytt styre.

Det er innført nye anbefalinger/innstramminger fra sentralt hold som gjelder til tidlig i desember. Smitten øker og styret mener at det er forbundet med en unødvendig risiko å avholde årsmøtet ved å samle medlemmer fra ulike deler av Olso og Akershus. I denne tiden bør vi heller bidra i den nasjonale dugnaden ved å ikke samle folk unødvendig.

 

Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når situasjonen tilsier at det er trygt, forhåpentligvis tidlig på nyåret, i tillegg vil vi utrede muligheten for å avholde digitalt årsmøte.

Regnskap 2020 og årsberetning for 2020 vil bli avsluttet/skrevet som normalt. Aktivitetsplan for 2021 vil bli publisert samt årets hunder.

 

Årsberetning for NVK OA

Regnskap for 2020

Valgkomitéens innstilling