Skogsfuglprøven og fullkombinertprøven i Stangeskovene 5. til 7. september avlyses

Skogsfuglprøven og fullkombinertprøven i Stangeskovene 5. til 7. september avlyses

NVK O/As skogsfuglprøve må dessverre avlyses

  1. Vi beklager at skogsfuglprøven må avlyses, det var ikke mulig å få tilstrekkelig antall dommere for gjennomføring av prøven.

Startkontingent vil bli refundert.