1.AK til Lucius på Stord

1.AK til Lucius på Stord

N UCH Rugdelias VLV Lucius og Anne Grete var i form i helga på Stordprøven.

I striregn på lørdagen søkte Lucius godt og etter godkjendt fuglearbeid vart han tildelt sin velfortente 1.AK.

Søndagen var det betre vær, og Lucius gjekk fremdeles godt. Denne dagen vart det 2.AK etter flott arbeid med djerv reis, men og ein støkk.

Dette er veldig godt gjort og spesielt med tanke på at Lucius skada foten sin på jakt i høst og nok var litt prega av dette, spesielt søndagen. Dette viser kva som bur i han.

Me er imponerte og gratulerer Anne Grete og Lucius så masse!