Apportbevisprøve

Apportbevisprøve

NVK Hordaland arrangere apportbevisprøve.

Det blir apportbevisprøve på Framnes Gård på Kismul, 20. mai kl. 19.00.

Pris kr. 200,-

Dommar: Eigil Haug

Påmelding til Anne Grete Langeland på email: annegretela@msn.com

Info: mob. 90148290

Påmeldingsfrist: 16. mai

Merk påmeldinga med apportbevisprøve.

Ein må ha eige apportobjekt. Godkjendte apportobjekt er alle jaktbare artar som er godkjendte på jakt- og apportprøver. Objektet må vere heilt, men kan vere ferskt, tint, fryst eller tørka og det må godkjennast av dommar.

Hunden må vere minst 9 månader gammal.

For dei som vil, blir det trening til apportbevisprøven tirsdag 11. mai på same plass. Pris kr. 75,- og påmelding til Anne Grete Langeland på email: annegretela@msn.com innan 10. mai.

Merk påmeldinga og innbetalinga med apportrening.

Alle rasar velkommen!