Apportprøve på Landssamlingen

Apportprøve på Landssamlingen

Pinseaften er det apportprøve på Landssamlingen på Buhol.

Lørdag 3. juni er det apportprøve på Buhol i Akershus under Landssamlingen.

  • Start koster 325 kroner.
  • Kontonr.: 05311866011 – NVK avd.Oslo/Akershus v/Ranveig Østvold
  • Viltavgift 150 kroner (for deg som ikke har eget vilt). Betales inn samtidig som påmelding.

Manuell påmelding

Påmelding pr.mail til prøveleder Birte Wold Myhre: birtesin@online.no Påmeldings- og betalingsfrist er: 22. mai.

Spørsmål tlf.: 91635963.

VIKTIG: E-post og innbetaling må innholde hundens rase, reg.nr., klasse og navn på fører (hvis annen fører enn eier registrert hos NKK) og mobiltelefon.

 Alle AK-hunder må fremvise sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn 2 år.

Deltakerbrev blir ikke sendt ut. Informasjon om oppmøte, samt startlister, blir lagt ut på nettsiden til NVK: vorsteh.no

Dommere

Dommere (med forbehold om endringer): Bente Holm, Kjell Larssen, Rune Brenna og Anders Simensrud.

Eget vilt må godkjennes av dommer. Tørket fugl er ikke tillatt.  Klubbfugl = duer.

Vedr. evt. trekking av hunder

Påmeldingsavgiften (fratrukket 25 % administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas.
  • Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema. Egenerklæringen oversendes på mail eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart.  Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge. Lenke til skjema: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no

Velkommen!

Her finner du Fullt program for landssamlingen med hannhundskue, utstilling og sosialt samvær.

Kjøreanvisning og KART (Google maps).

Foto øverst: Jan Tore Skjørshammer