Årsmøte med foredrag i NVK Vestland

Årsmøte med foredrag i NVK Vestland

Årsmøtet blir holdt mandag 14. mars 2022 på Lagshuset Åsatun, like ved Gullgruven i Åsane. Før sjølve årsmøtet blir det foredrag om skadeforebygging av hund ved Benedicte Moene Bødtker. Foredraget er åpent for alle.

Styret i NVK Vestland ønsker alle medlemmer velkommen til

ÅRSMØTE 2022

Tid:  Mandag 14. mars 2022 kl. 18.00
Stad: Åsatun, Forvasshaugen 6, på Nyborg.

Kl. 18: Foredrag 

Foredrag ved Benedicte Moene Bødtker ved Dynamisk Dyrehelse (bildet øverst)

Gratis for medlemmer i NVK Vestland, kr. 100,- for andre. Betales vha vipps ved ankomst.

Kl. 20: Årsmøte for medlemmer i NVK Vestland:

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Referat frå årsmøtet 2020
  5. Årsmelding 2021
  6. Regnskap 2021
  7. Innkomne saker
  8. Aktivitetsplan 2022
  9. Valg
  10. Heder og ære: Årets Hunder

Hjerteleg velkommen!